Makaleler

  • Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Alanındaki Devrimler ve Atatürk ün Bursa Gezileri, The Journal Of Academic Social Sciences, 2019
    Uluslararası - Sobiad, Citefactor, Index Copernicus,
    Süzgün Gökçe