Projeler

  • Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Danışman, 2019, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Perspektifinden İç Hukuk Düzenlemelerinin Antartika Anlaşmalar Sistemine Uyumlaştırılması, Geliştirilmesi ve Sistemin Geleceği

  • TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, , Gemi Sefer Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi