Bildiriler

 • GEMİ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ VETÜRKİYE?DE ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARINA İLİŞKİN BİRİNCELEME, XI INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,CHINA TO ADRIATIC, 2019

 • Analyzing of World?s Transportation based CO? and Greenhouse Gas Emissions: Evaluation of Turkey, XI INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,CHINA TO ADRIATIC, 2019

 • Kolay Bayrak Uygulamaları ve Türk Uluslararası Gemi Siciline İlişkin Bir Değerlendirme, Zafer Kongresi, 2019

 • THE IMPACTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MAPPING TECHNOLOGY AT SEA, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORICAL APPROACH FOR MEASURING AND PROTECTING OF THE WORLD OCEANS AND WATERS, 2019

 • GLOBALLEŞEN DÜNYADA NAVLUN KRİZLERİ VE DENİZ TİCARETİNE ETKİLERİ, 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 2017

 • A Study on Financial Risk Management in the Maritime Sector, The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, 2016

 • Risk Management Applications in Shipping Industry, 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı ? İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016, 2016

 • Linking Ethical Climate Supervisory Trust and Affective Commitment, Twenty Third Annual World Business Congress, 2014

 • The Mediating Effect of Procedural Justice on the Relationship between Ethical Climate and Work Engagement, Twenty Third Annual World Business Congress, 2014

 • The Moderating Effects of Motivating Job Characteristics on The Relationship Between Burnout and Turnover Intention, 10TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 2014

 • Exploring The Effects of Perceived Organizational Impediments and Role Stress on Job Performance, 10TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 2014

 • Türkiye Kıbrıs ve İsrail Üçgeninde Doğu Akdeniz in Güvenlik Sorunları, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 2014

 • Türkiye nin Ortadoğu Ülkeleri ile Olan İlişkisinin Deniz Alanları Yönünden İncelenmesi, Uluslararası Ortadoğu?xxda Süreklilik ve Değişim Sempozyumu, 2014

 • Does Job Satisfaction Mediate The Relationship Between Work Family Conflict And Turnover A Study of Turkish Marine Pilots, 2nd World Congress of Administrative and Political Sciences, 2013

 • Türkiye nin Deniz Alanlarındaki Sınırlandırma Anlaşmaları ve Güncel Durum, Uluslararası Hukukta Kıyı Devletinin Gemilere El Koymasının Sınırları konulu panel, 2011

 • Limanlarda Kirlilik Yönetimi ve Gemlik Körfezi Analizi, TMMOB Bursa 3.Kent Sempozyumu, 2011

 • Kıyı Ülkeleri İçin Deniz Yetki Alanlarının Önemi, Türkiye?nin Kıyı ve Deniz Alanları 8.Ulusal Kongresi, 2010

 • The Situation of Turkey in Information and Communication Technologies ICT for Economics Side The Comparative Study with OECD Countries, European and Mediterranean Conference on Information Systems,, 2009

 • Türkiye nin Deniz Yetki Alanlarının Mevcut Durum Analizi, 4.Denizcilik Sorunları Sempozyumu, 2009

 • İş doyumu Yaşam Doyumu ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkide Ekonomik Kriz Algısının Düzenleyici Rolü, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2009

 • SECOND REGISTER: A REMEDY FOR FLAGGING OUT IN TURKEY¬ OR NOT? FIRMS? EXPECTATIONS FOR RETURNING TO NATIONAL FLAG, International Association of Maritime Economists (IAME) 2008 Annual Conference, 2008