Makaleler

 • The Impacts of Oil Drilling on Maritime Areas: The Prominent Cases in World Seas., International Journal of Scientific Technology Research, 2019
  Uluslararası - SCOPUS
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • Turkish Marine Transportation Corridors and Prominent PortStatistics, International Research Journal of Engineering and Technology, 2019
  Uluslararası - İndex Copernicus, Googlescholar, Academia
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • Rights on the Maritime Jurisdiction Areas: An Assessment of the Energy Discovery of Turkey in Eastern Mediterranean and Limitation Problems, Arctic Journal, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • EGE DENİZİ?NDEKİ KARASULARI SORUNUNUN TÜRK VE ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ?NE ETKİLERİ, BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • TÜRK DENİZCİLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN METAFORLARA İLİŞKİN BİR ANALİZ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
  Uluslararası - BSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics And Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI And WorldCat, SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi, Acarindex, Global ImpactFactor (GIF), Citefactor, Scholarsteer, İSAM
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • DENİZ ULAŞTIRMASINDA YENİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, The Journal of Academic Social Science, 2018
  Uluslararası - Sobiad, Index Copernicus, Asos
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek , Koldemir Birsen

 • Amphibious Risk Management History of Shipping Industry, International Journal of Advanced Research in Engineering Management, 2017
  Uluslararası - Academia, Scribid, İssuu, Scirus, Sensei,Jour İnformatics, Google Scholar, GEonD, Slideshare, Docstoc, WePapers,doxtop
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • The Effects of Service Quality Perceptions of Turkish Cruise Tourists on Their Behavioral Intentions and Satisfaction, International Journal of Management Sciences and Business Research, 2014
  Uluslararası - Ebsco Host, Proquest, Index Copernicus, SSRN, Globethics.net, Cabell?xxs Directories, Google Scholar,
  Arlı Erdal , Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • Güvenlik İklimi ve İş Aile Çatışmasının Yorgunluğa Etkileri Türk Kılavuz Kaptanlar Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco, Doaj, Index Copernicus, Asos, Global Impact Factor
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • The Impact of Safety Climate Job Autonomy and Feedback on Fatigue A Case Study of Turkish Marine Pilots, American Journal of Social Issues and Humanities, 2014
  Uluslararası - EBSCOhost, Google Scholar, Electronic Resource, New Jour, Index Copernicus, WorldCat, GDNet, Open J Gate, Ulrich Web, Cabell Publishing, Directory Of Research Journals Indexing, CiteFactor, Open Academic Journals Index, EyeSource
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek , Kaya Özbağ Gönül

 • Deniz Alanları ve Ulaştırma Koridorları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Türkiye Uygulaması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
  Uluslararası - EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics And Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI And WorldCat, İSAM
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • The Impact of Shipping Accidents on Marine Environment A Study of Turkish Seas, European Scientific Journal, 2014
  Uluslararası - Google Scholar Open J Gate, Index Copernicus,Gale?xxs Academic Databases, ProQuest, Ulrich?xxs, EBSCO, Electronic Journals Library, Scirus,Chinese National Library, West European Librarian, The University Of North Carolina At Chapel, Hill University Library, JournalSeek, Academic Keys, Ex Libris? Primo Central Index, Getcited, Research BibleNew Jour, Electronic Journals And NewslettersEyeSource,academia.edu, The Asian Education Index, Mendeley, Directory Of Research Journals Indexing, Max Perutz
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • Does Burnout Working Conditions Affect Marine Pilots Job Satisfaction and Turnover Intentions A Study of Turkish Marine Pilots, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2014
  Uluslararası - Global Impact Factor, Australia RePEc (Research Papers İn Economics), Australian Research Council (Excellence İn Research For Australia), UlrichWeb (Global Serial Directory), Cabells Directories, ProQuest, United Kingdom, Index Copernicus, EBSCO.The University Of North Carolina, GREENSBORO (Journal Finder), Brown University Library, SMITH REYNOLDS LIBRARY (Wake Forest University), E Resources Subject Access (ERSA), Shanghai Jaio Tong University, Gale Cengage Learning, McMaster University Librar
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek , Kaya Özbağ Gönül

 • A New Paradigm for Shipping on the Danube River in Terms of Turkey, Business Management Dynamics, 2014
  Uluslararası - Ebsco Host, Doaj, Index Copernicus, Contemporary Science Association, New Jour, Universitat Regensburg, Scirus, J Gate, Academic Journals Database
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • The Impact of Job Characteristics on Burnout The Mediating Role of Work Family Conflict and the Moderating Role of Job Satisfaction, International Journal of Academic Research in Management, 2014
  Uluslararası - Index Copernicus, DRJI, Global Impact Factor, Open Academic Journals Index, Etc.
  Kaya Özbağ Gönül , Ceyhun Gökçe ÇİÇek

 • Analyzing Smuggling of Migrants in North Mediterranean Sea Areas in Terms of Turkey Greece and Italy, Energy Education Science and Technology Part B. Social and Educational Studies, 2013
  Uluslararası - SSCI
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek , Oral Ersel Zafer

 • Türkiye nin Deniz Alanlarının Deniz Güvenliği Açısından İncelenmesi, Sarem ? Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2010
  Ulusal - TR DİZİN
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek , Oral Ersel Zafer

 • Enhancement of Seafarer Loyalty to the Company In Different Countries, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denzicilik Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - Ulakbim
  Ceyhun Gökçe ÇİÇek