Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2021, İHA Tasarımı ve Gelişmiş Örüntü Tanıma Sisteminin Gerçekleştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2021, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Beslenen Bir Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun ve Yapay Zekâ Temelli Akıllı Enerji ve Talep Yönetim Sisteminin B.T.Ü. Kampüs Alanında Uygulamalı Olarak Geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2021, Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun Şebeke Ile Entegrasyonu Için Adaptif Eşik Değer Yaklaşımlı Dalgacık Dönüşümü-Tabanlı Gerçek Zamanlı Güç Kalitesi Tespit Yönteminin Geliştirilmesi

 • -Tübitak 2244, Yürütücü, 2020, Servo Pres Ölçüm, Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinin Endüstri 4.0 ile Uyumlu Olarak Yerli İmkanlarla Geliştirilmesi

 • -Tübitak 2244, Yürütücü, 2020, Havacılık, Savunma, Otomotiv Sanayinde Kullanılan Parçaların Testleri İçin Çevresel Şartlandırma Test Kabini Alt Sistemlerinin Akıllı Kontrol Yöntemleri ile Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, Otonom İHA UAVTURKEY 2020

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2019, Bulanık Mantık Tabanlı, DC-DC dönüştürücülerde Maksimum Güç Noktası Takip Sistemlerinin Tasarımı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, İki Eksenli Güneş Takip Sisteminin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Otonom İnasansız Hava Aracı Tasarımı

 • Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Danışman, 2018, Elektropres ve Ürün Doğrulama / Kalibrasyon Sistemi Geliştirilmesi

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2018, Mikro Şebekeler İçin Optimum Boost Konverter Devrelerinin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Konutsal Fotovoltaik Sistemler İçin Otomatik Arıza Tespit Yöntemlerinin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Şebeke Koruma Fonksiyonlarının Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Güç Sistemine Etkilerinin İncelenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2015, Konutsal Fotovoltaik Güç Üretim Sistemleri İçin Akıllı Şebeke Entegrasyon Cihazı Tasarımı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Rüzgar Türbini ve Güneş Pili Sisteminden Oluşan Bir Güç Üretim Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2014, Göllerde Su Kalitesinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2011, Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Tasarımı ve Farklı Şebeke Koşulları Altında Analizi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2010, Alternatif Enerji Kaynağı Kullanılarak Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Uygun Kafes Modeli Geliştirilmesi