Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Şebeke Koruma Fonksiyonlarının Geliştirilmesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2015, Konutsal Fotovoltaik Sistemler İçin Akıllı Şebeke Entegrasyon Cihazının Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Geniş Solar Tesisler İçin Yerli Üretim Şebeke Etkileşimli Evirici Tasarımı ve Uygulaması

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2014, Göllerde Su Kalitesinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Rüzgar Türbini ve Güneş Pili Sisteminden Oluşan Hibrit Bir Güç Üretim Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2011, Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Tasarımı ve Farklı Şebeke Koşulları Altında Analizi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2010, Alternatif Enerji Kaynağı Kullanılarak Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Uygun Kafes Modeli Geliştirilmesi