Makaleler

 • Wavelet transform-based fault detection method for hydrogen energy-based distributed generators, International Journal of Hydrogen Energy, 2018
  Uluslararası - SCI
  Bayrak Gökay

 • A Smart Energy Management System Design For Residential Power Plants, Politeknik Dergisi, 2017
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ural Bayrak Zehra , Bayrak Gökay

 • A low cost power management system design for residential hydrogen solar energy based power plants, International Journal of Hydrogen Energy, 2016
  Uluslararası - SCI
  Ural Bayrak Zehra , Bayrak Gökay , Özdemir Mahmut Temel , Gençoğlu Muhsin Tunay , Cebeci Mehmet

 • Implementation of a new remote islanding detection method for wind solar hybrid power plants, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bayrak Gökay , Kabalcı Ersan

 • The effects on stability region of the fractional order PI controller for one area time delayed load frequency control systems, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Çelik Vedat , Özdemir Mahmut Temel , Bayrak Gökay

 • Development of a Renewable Energy Based DC Excitation System in a Micro Hydro Power Plant, Journal of Energy and Power Engineering, 2016
  Uluslararası - ISI
  Özdemir Mahmut Temel , Bayrak Gökay , Gençoğlu Muhsin Tunay , Cebeci Mehmet

 • A remote islanding detection and control strategy for photovoltaic based distributed generation systems, Energy Conversion and Management, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bayrak Gökay

 • A Smart Solar Energy Based Cooling System Design Application for Sustainable Trout Farming in Keban Dam Lake, International Journal on Energy Conversion, 2015
  Uluslararası - Cambridge Scientific Abstracts
  Bayrak Gökay , Cebeci Mehmet , Ali Atilla Uslu , Gökhan Karakaya , Nedim Örnekçi

 • Grid connected fuel cell and PV hybrid power generating system design with Matlab Simulink, International Journal of Hydrogen Energy, 2014
  Uluslararası - SCI
  Bayrak Gökay , Cebeci Mehmet

 • A Communication Based Islanding Detection Method for Photovoltaic Distributed Generation Systems, International Journal of Photoenergy, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bayrak Gökay , Cebeci Mehmet

 • A novel anti islanding detection method for grid connected fuel cell power generation systems, International Journal of Hydrogen Energy, 2014
  Uluslararası - SCI
  Bayrak Gökay , Cebeci Mehmet

 • Baraj Göllerinde Hidrolik Seviye Ölçümü İçin Güneş Enerjisi İle Çalışan Bir Kontrol ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi, 3E-Electrotech Dergisi, 2014
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gökay Bayrak , Mehmet Cebeci

 • Fotovoltaik Kaynaklı Dağıtık Güç Üretim Sistemlerinin Şebeke İle Etkileşiminde Önemli Bir Sorun Ada Modlu Çalışma ADMÇ, Kaynak Elektrik, 2014
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gökay Bayrak , Mehmet Cebeci

 • PV Sistemler İçin Güneş Saatine Göre Hareket Eden İki Eksenli Sensörsüz Bir Güneş Takip Sisteminin Gerçekleştirilmesi, 3E-Electrotech Dergisi, 2014
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gökay Bayrak , Muhsin Tunay Gençoğlu

 • An Automation Platform Designs for Electrical and Electronics Students An Application Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012
  Uluslararası - SSCI
  Bayrak Gökay , Cebeci Mehmet

 • 3 6 kW Gücündeki PV Generatörün Matlab Simulink İle Modellenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gökay Bayrak , Mehmet Cebeci