Bildiriler

 • Metal Kauçuk Bileşenli Kasnak Parçasının Malzeme Modelinin Hazırlanması Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi ve Testlerle Doğrulanması, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2018

 • AIR FLOW CHARACTERISTIC OF AIR INTAKE HOSE WITH NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS, 9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018, 2018

 • Hücre Petek Teknolojisi ile Li-ion Hücre Ömrü ve Güvenliğine Etkilerinin Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği ve Testlerle İncelenmesi, International Conference on Energy Research, 2018

 • An Investigation of Radial Jetfan Ventilation System?xxs Performance in Underground Car Park by Computational Fluid Mechanics, INTERNATIONAL CONGRESS on ENGINEERING and ARCHITECTURE ( ENAR? 2018 ), 2018

 • DARRIEUS TİPİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE SABİT VE DEĞİŞKEN KONUMLU KANAT YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, 2018

 • THERMAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL STUDY OF AUTOMOTIVE CENTER HIGH MOUNT STOP LAMB, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, 2017

 • Bir Otomobil Sis Farında İç Hacimde Sıcaklık Azaltmasına Yönelik Havalandırma Deliği ve Siyah Tepecikli Ampul Kullanımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği HAD ile İncelenmesi, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2015

 • Otomotiv Far Uygulamalarında Kullanılan LED Işıklarının Soğutulmasında Jonksiyon Sıcaklığı Üzerine Kanatçık Kullanımının Etkilerinin Hesaplanması Olarak Araştırılması, OTEKON?14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2014

 • Yolcu Koltuklarının Sonlu Elemanlar Analizlerinde Elastik Plastik Malzeme Modeli ile Johnson Cook Malzeme Modelinin Karşılaştırılması ve Gerçek Test Sonuçları ile Doğrulanması, 7.Otomotiv teknolojileri kongresi OTEKON 2014, 2014

 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği HAD ile Led Jonksiyon Sıcaklığı Tayini ve Kanatçık Hesabı, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2013

 • Otomobil Farlarının Isıl Analizi, OTEKON 2012, 2012