Lisans

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Gıda Mühendisliği Bölümü , 2009

Yüksek Lisans

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Gıda Mühendisliği (yl) (tezli) , 2012

Doktora

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Gıda Mühendisliği (dr) , 2018