Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, Sucuk baharatı karışımı uçucu yağları ile zenginleştirilen poli laktik asit esaslı nano-liflerin çözelti üflemeli eğirme tekniği ile üretimi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2020, GIDA KAYNAKLI NANO-LİF ÜRETİMİNDE YENİ BİR TEKNİK: ÇÖZELTİ ÜFLEMELİ EĞİRME

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Poli Laktik Asit (PLA) ve Sığır Jelatini-Vaks Emülsiyonu Esaslı Çift Tabakalı Biyo-Bozunur Ambalaj Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (182N30)

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Gıda Ambalajı Olarak Kullanılan PVC Esaslı Filmlerden Geçebilecek Kalıntıların Biyoesaslı Polimer Kaplamalarla Engellenmesi (182N29)

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ KANATLI ETLERİNDEN (MAKE) ÜRETİLEN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN KATKILI YENİLEBİLİR FİLMLERİN BAZI ET ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Akçaabat köftesinin lipit oksidasyonu, renk stabilitesi ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine polen ilavesinin etkisi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2009, Akçaabat Köftesinin Üretimi ve Bileşimi