Bildiriler

 • Fermente Sucuğun Muhafazasında Doğal Antimirobiyel Katkılı Biyobozunur Nanoliflerin Alternatif Yöntemle Geliştirilmesi, IV. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI, 2020

 • Yüksek Basınç Homojenizasyon (HPH) işleminin Mercimek Protein İzolatı Süspansiyonlarının Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimleri Kongresi (IMASCON), 2019

 • Production of poly lactic acid and gelatin based bi-layer biodegradable food packaging, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, 2019

 • Gıda Analizlerinde Terahertz Spektroskopisinin Kullanımı, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

 • Investigating the effect of fortification hazelnut milk on the physicochemical, microbiological and sensory properties of yoghurt-like product, The 4th International Symposium on Traditional Foods From Adriaticto Caucasus, 2018

 • Effect of Mechanically Deboned Chicken Meat Protein Based Bioactive Films on Storage Stability of Sucuk, International Agricultural Science Congress, 2018

 • Gelation of high pressure homogenized hazelnut milk with glucono delta-lactone (GDL): Rheological and gel strength properties, The International Symposium Food Rheology Texture, 2018

 • Gelation of high pressure homogenized hazelnut milk with glucono delta-lactone (GDL): Rheological and gel strength properties, The International Symposium on Food Rheology and Texture, 2018

 • Investigating the effect of fortificationhazelnut milk on the physicochemical, microbiological and sensory properties of yoghurt-like product, The 4th International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2018

 • Effect of protein and plasticizer concentration on film forming properties of mechanically deboned chicken meat proteins, International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

 • Hazelnut Milk From Hazelnut Cake and Development of Hazelnut Milk-based Dairy Products, IX. International Congress on Hazelnut, 2017

 • Antibacterial properties of carvacrol and cinnamaldehyde released from solution blow spun fish skin gelatin nanofibers, IFT-2017, 2017

 • Functional modifications of edible films and coatings and applications in seafood, International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

 • Functional modifications in traditional Turkish meat products, The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

 • Evaluation of colour lipid oxidation and microbial quality in Akçaabat meatballs formulated with bee pollen during frozen storage, The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

 • Karadeniz Mutfak Kültüründe Hamsi Balığının Yeri ve Önemi, 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 2014

 • Su ürünlerinin ambalajlanmasında nanoteknoloji uygulamaları, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 2014

 • ET ÜRÜNLERİNİ KÜRLEMEDE ULTRASES KULLANIMI, 3. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI: ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE İNOVASYON, 2014

 • SOĞUKTA MUHAFAZA EDİLEN AKÇAABAT KÖFTELERİNİN LİPİT OKSİDASYONU RENK STABİLİTESİ VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE POLEN İLAVESİNİN ETKİSİ, 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 2014

 • Evaluation of the Nutritional and Storage Quality of Akçaabat Meatballs Formulated with Bee Pollen, The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ?, 2014

 • The Place and Importance of Doner Kebab in Turkey?xxs Culinry Culture, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

 • Proximate composition color and textural properties of ready to eat Akçaabat meatball, The 2nd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ?, 2013

 • The usage of antioxidant in traditional Turkish meat products, The 2nd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus ?, 2013

 • Türkiye?xxnin geleneksel köfte çeşitleri, 3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 2012

 • Akçaabat köftesinin yağ asidi bileşimi üzerine bir araştırma, TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ, 2012

 • Modifiye atmosfer ve antimikrobiyal ambalajlama tekniklerinin işlenmiş kanatlı eti ürünlerinin muhafazasında kullanımı, 2. Et Ürünleri Çalıştayı ?İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri?, 2012

 • Akçaabat Köftesi: Üretimi ve Bileşimi, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2012

 • Samsun mutfak kültüründe kaz etinin yeri ve önemi, Samsun Sempozyumu, 2011

 • Red Meat and Health, 4th International Congress on Food and Nutrition, 2011