Projeler

  • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2017, Fischer Tropsch Sentezinde Ürün Seçiciliği Artırma-Hidrodinamik Ve Reaksiyon Çalışması

  • -Tübitak 1005, Yürütücü, 2016, Çözücü İçermeyen Gaz Fazı Polimerizasyonu Ile Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Üretimi

  • DİĞER, Araştırmacı, , Ethylene Oxide

  • DİĞER, Araştırmacı, , Trouble Shooting of Isobutylene Reactor

  • DİĞER, Araştırmacı, , Microreactors for Chemical Industry

  • DİĞER, Araştırmacı, , Hydrodynamics of Bubble Column Reactors

  • DİĞER, Araştırmacı, , Reaction Injection Molding RIM Controlled Mixing Noval Design Concepts in Machine Prototyping

  • DİĞER, Araştırmacı, , Aneorobic Digestor Reactors