Bildiriler

  • Segmentation in Dental Radiographs Using Wavelet Transform and Progressive Search, Annual Conference on Engineering and Information Technology (ACEAIT 2014), 2014

  • Viral Yerleşim Bölgelerindeki Karakteristiğin Sınıflandırma Başarımına Etkisi Impact of characteristics in viral integration hotspots on classification performance, 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013

  • Comparison of aggregators for multi objective SNP selection, 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), 2013

  • Unsupervised Genome Sequence Analysis Can Capture Read Direction, International Conference on Applied Informatics for Health and Life Sciences (AIHLS) 2013, 2013

  • Kuantum Kriptografi ve Anahtar Dağıtım Protokolleri, Akademik Bilişim 2011, 2011

  • Ayrık Dalgacık Dönüşümünün EEG Sinyallerinin Sınıflandırılması Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Tıptekno'11 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 2011

  • Parkinson Hastalığının Ses Disfonilerinden Teşhisi için bir Ses Veritabanı Oluşturulması ve Örüntülerinin Kullanımı, Tıptekno'11 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 2011

  • The Effect of Wavelet Transformation for Edge Detection Applications on ACE16k, 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference, 2011

  • Eigenfaces and Support Vector Machine Approaches for Hybrid Face Recognition, The 2010 World Congress on Electronics and Electrical Engineering, WCEEENG'10, 2010

  • Yapay Öğrenme Uygulamalarında Biyomedikal Verilerin Doğru Kullanımı Ses Verisinden Parkinson Teşhisi Üzerine Bir Durum Çalışması, Tıptekno'10 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 2010