Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2007, Biodiesel Yakıtının Motor Gürültüsü Üzerine Etkilerinin Akustik Yoğunluk Yöntemi ile Araştırılması Biodiesel Motorin Yakıtı Karışımının ve Diesel Motorunda EGR uygulamasının Gürültü Performans ve Egzost Emisyonları Yönünden Etüdü