Bildiriler

 • YENİ NESİL YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLER İLE ÇARPIŞMA PERFORMANSIYÜKSEK TAŞIT TAMPON VE DARBE EMİCİ GELİŞTİRİLMESİ, 18th International Conference on Machine Design and Production, 2018

 • YAPISAL MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN GÜVENİLİRLİK TEMELLİ TASARIM OPTİMİZASYONU ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, 2018

 • Optimum Design of Connecting Rod Component For Diesel Internal Combustion Engines, OTEKON 2018, 2018

 • Optimum Design of Particle Sensor System for Diesel Internal Combustion Engines, OTEKON 2018, 2018

 • Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli MalzemelerinFarklı Geometrilerdeki Enerji YutucularınÇarpışma Performansına Etkisinin İncelenmesi, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 2016

 • Lightweight Design of Vehicle Energy Absorbers Using Steel Aluminum and Magnesium Alloys, International Conference on Engineering and Natural Sciences, 2016

 • Otomobillerde Kullanılan Hafifletilmiş Motor Kam Milinin Yorulma Analizi, OTEKON 2016, 2016

 • Otomobillerde Kullanılan Kuğu Boynu Menteşenin Optimum Yapısal Modelinin Belirlenmesi, OTEKON 2016, 2016

 • Development of New Crash Boxes for Automotive Industry, 16th International Conference on Machine Design and Production, 2014

 • Taşıtlarda Önden Çarpışma Performansını Etkileyen Enerji Yutucuların Optimum Tasarımı, OTEKON 2014, 2014

 • Yüksek Performanslı Yeni Bir Araç Ön Gövdesinin Geliştirilmesi, OTEKON 2014, 2014

 • Şekil Verme Geçmişinin Taşıt Elemanlarının Çarpışma Performansına Etkisi, OTEKON 2012, 2012