Bildiriler

  • SOLAR ENERGY FOR STEAM REQUIREMENT OF CONCENTRATED SOUR CHERRY JUICE PRODUCTION, 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), 2018

  • A Simple Economical Evaluation of CSP Utilization for Production of Concentrated Peach Puree, 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP-2016), 2016

  • WASTE HEAT REVOVERY SYSTEMS IN FRUIT JUICE INDUSTRY, 3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation, 2016

  • Solar Process Heat for Evaporation of Red Grape Juice, 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP-2016), 2016

  • CONCENTRATED SOLAR POWER FOR FRUIT JUICE INDUSTRY, 3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovations, 2016

  • Proses ısısı üretimi için bir güneş ısı santrali tasarımı, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2015

  • Güneş ısıl sistemler için mevzuat eğitim ve sertifikasyon Avrupa Birliği ülkelerine genel bir bakış, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2015

  • Güneş enerjisi test merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi üzerine bir ön fizibilite çalışması, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2013

  • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi güç sistemleri için teknoloji yol haritası, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2013