Bildiriler

  • Binek Araçlarında Sürülebilirliğin Objektif Değerlendirilmesi Kısım II Araç Testlerinin Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON?2016, 2016

  • Binek Araçlarında Sürülebilirliğin Objektif Değerlendirilmesi Kısım I Araç Enstrümantasyonu ve Sürücü Profilinin Oluşturulması, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON?2016, 2016

  • Sürücü Davranış Karakteristiklerinin Tanılanması İçin Görü Temelli Bir Sürüş Sisteminin Tasarlanması, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON?2010, 2010

  • Tek Uzuvlu Robot Kolu Parametrelerinin Çevrim İçi Kestirimi, TOK?2001 Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, 2001

  • İsteğe Bağlı Bir Eğrinin Bulanık Kural Tabanlı Takip Sistemi, International Symposium on Mathematical & Computational Applications, 1999