Bildiriler

  • Sekülerizmin Dönüşümü Olarak Postsekülerizm: Mit Mi Gerçek Mi?, Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, 2021

  • İbn Halduncu Perspektif Bağlamında Sekülerleşmenin Analizi, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2018

  • Dinin Tanımlanma Sorunu ve Sekülerleşme, Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 2018

  • Varoluşsal Güvenlik ve Sekülerleşme: Eleştirel Bir Çözümleme, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 2018

  • Din ve Tarihi Boyutlarıyla Taliban Hareketi: Sosyolojik Bir Çözümleme, İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler III. Uuslararası Öğrenci Sempozyumu, 2017

  • İşgallerin Dini Yapıya Etkileri: Afganistan Örneği, Kuran ve Toplumsal Bütünleşme Sempozyumu, 2015