Makaleler

 • Yeni Çağ İnanışlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bursa Örneği, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2022
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index, Scopus, Index Islamicus, EBSCO Humanities International Index, MLA International Bibliography,Tr Dizin
  Ahmedi Ekber Şah

 • Sekülerleşme: Soykütüksel Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ahmedi Ekber Şah

 • Dinsel Şiddetin Sosyopolitik Kanynakları: Taliban Örneği, Uludağ ünversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - Ebsco Host
  Ahmedi Ekber Şah

 • A Critical Analysis of Existential Security, Ilahiyat Studies: A Journal On Islamic and Religious Studies, 2017
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index (Web Of Science),Humanities International Index,Scopus,ATLA Religion Database
  Ahmedi Ekber Şah , Ataman Kemal