Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, Elektrokimyasal Enerji Depolama uygulamaları için nanoyapı-kontrollü elektrot malzemelerinin geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Biyokütle Türevi Karbon/Metal Oksit Kompozit Esaslı Enzimatik Elektrokimyasal Biyosensörler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Halotolerant Bir Siyanobakterinin Ekzopolisakkaritinin Karakterizasyonu ve Biyosorpsiyon Potansiyelinin İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Enerji Depolama Uygulamaları için Şablonlama Metoduyla Yüksek Performanslı Karbon/Metal oksit Nanokompozit Elektrotların Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2016, 1129B371600247 Tübitak Bilimsel Araştırma Projelerini Hazırlama Eğitimi. TÜBİTAK 2237 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Grafen MnO2 Esaslı Asimetrik Süperkapasitörlerle Yüksek Performanslı Enerji Depolama

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Yüksek Performanslı Karbon/Metal-oksit Nanokompozit Süperkapasitörlerin Üretim ve Karakterizasyonu

  • Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 2016, Innovative Women Entrepreneurs of the Future

  • TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2016, 1129B371600247 Tübitak Bilimsel Araştırma Projelerini Hazırlama Eğitimi.

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2012, Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokütleden Karbon Eldesi