Bildiriler

 • Economic Importance of Hunting and Wildlife in America and Europe, International Symposium on New Horizons in Forestry, 2017

 • Effects of Nature Education on Ecology Culture and Wildlife Awareness of Participants: Sample of IDE Projects, EKOLOJİ 2017, 2017

 • The Importance of Wildlife Crossing in Roads, International Symposium on New Horizons in Forestry, 2017

 • Trophy Hunting in the World, International Symposium on New Horizons in Forestry, 2017

 • Doğu Karadeniz Bölgesi?nde Av Turizmi Ve Kırsal Kalkınma, Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium), 2017

 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaban Hayatı Turizm Potansiyel, Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), 2017

 • Effects of Roads On Wildlife in Azdavay Kartdağ Wildlife Reserve Area, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 2016

 • Effects of Green Road On Wildlife in Eastern Karadeniz Mountains, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 2016

 • Tübitak Doğa Eğitimlerinin Biyoçeşitlilik FarkındalığınınOluşturulmasındaki Yeri ve Önemi, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

 • Gündüz Yırtıcı Kuşlarının Kuzeydoğu Anadolu?xxdaki Göçleri Sırasında Karşılaştıkları Başlıca Tehlikeler, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

 • Türkiye?de Büyük Memeli Yaban Hayvanlarının Sayımında KarşılaşılanBaşlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

 • Türkiye nin Tehlike Altındaki Kuş Türleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Göçmen Kuşlar ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Eylem Planı Stratejisi Çalıştayı,, 2014

 • Yaban Hayatında Envanter Teknikleri ve Bakanlıkça Uygulanan Örnekler, Yaban Hayatı Envanteri Eğitimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2013

 • Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan Erzurum Bataklıkları, III. Sulak Alanlar Kongresi, 2013

 • Sulak Alanlarda Koruma Karmaşası, III. Sulak Alanlar Kongresi, 2013

 • Sürdürülebilir Av Yönetimi Alt Çalışma Grubu Raporu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, I. Ormancılık ve Su Şurası, 2013

 • Kaçkar Dağlarında Yaban Hayatını Olumsuz Etkileyen İnsan Faaliyetleri, Fırtına Vadisi Sempozyumu, 2013

 • Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi I Katılımcıların Algı ve Beklentileri, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 2010

 • Yaban Hayatında Yerleştirme Türkiye deki Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 1. Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Sempozyumu, 2008

 • Isparta da Yaban Keçisi Envanteri 2002 2007 Yöntem Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi, 1. Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Sempozyumu, 2008

 • Forestry and Wildlife in Turkey, Southern European Regional Meeting (SERM 2006) "Youth's vision for forests and wildlife", 2006

 • Yazılıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 2005

 • Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 2005

 • Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 2005

 • The Role of Insectivorous Birds in Biological Control in The Lakes District Forests, X. European Ecological Congress, 2005

 • The Biodiversity of Important Urban Parks in Isparta, X. European Ecological Congress, 2005

 • Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2004

 • Bird Observations in Isparta 1999 2003, 1st International Eurasian Ornithology Congress, 2004

 • Planning Forest Resources for Multiple Use and Its Effects on Bird Habitats, 1st International Eurasian Ornithology Congress, 2004

 • Munzur Dağı Faunası Üzerine Gözlemler ve Bir Envanter Denemesi, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 2002

 • Türkiye de Yaban Hayatı Envanteri ve Koruma Problemleri Isparta Örneği, I.Çevre ve Ormancılık Şurası,