Makaleler

 • STRATEJİK PLANLAMA EKSENİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: TAMPON VE AĞ ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Yılmaz Ertuğrul , Kamacı Karahan Ebru

 • Residential Mobility Patterns in Istanbul: 1990-2000, ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Kamacı Karahan Ebru

 • Acil Sağlık Birimleri Mekansal Erişilebilirlik Analizi: Van Kenti Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal - SOBIAD, BASE, IJIFACTOR, JournalTOC
  Kemeç Serkan , Kamacı Karahan Ebru , Mert Yelda

 • The effects of 23 October and 9 November 2011 earthquakes on spatial transformation of the Van City, Geodinamica Acta, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kamacı Ebru , Kemeç Serkan , Özdarıcı Ok Aslı

 • A Novel Discussion on Urban Planning Practice Citizen Participation, ICONARP, 2014
  Uluslararası - DOAJ, SOBIAD WorldCat
  Kamacı Ebru

 • Kent içi Hareketlilik ve Sosyo mekansal Değişim 2000 Yılı İstanbul una Bakış, ARTİUM, 2014
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kamacı Ebru

 • 2863 Sayılı KTVKK nın Uluslararası Yasal Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi, METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2014
  Uluslararası - AHCI
  Kamacı Ebru