Dr. Öğr. Üyesi Duygu OKUMUŞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003821

Adres

  • Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-BÇalışma Alanları
Kırsal Geçişler
Soylulaşma
Kırsal alanlarda turizm
Mevsimlik Göçler