Öğr. Gör. Dr. Duygu OKUMUŞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003821

Adres

  • Yıldırım Egitim Binası / 321/BÇalışma Alanları
Kırsal Geçişler
Soylulaşma
Kırsal alanlarda turizm
Mevsimlik Göçler