Projeler

  • Diğer (Ulusal), Danışman, 2020, Hümik asidin polimerik adsorban membranlarla ayrılması

  • Diğer (Ulusal), Danışman, 2020, ENDÜSTRIYEL ATIKSULARDAN YENILIKÇI MEMBRAN PROSESI ILE KLORUN GIDERILEREK SUYUNYENIDEN KULLANIM IÇIN GERI KAZANILMASI

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Membran Destekli Ayırma Prosesi Olan Pervaporasyon ile Atık sulardan Borun Giderimi ile İçme Suyu ve Kullanma Suyu Eldesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Biyoyakıt Bütanolün Dehidrasyonu için Karma Membranların Sentezi ve Pervaporasyon Uygulaması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Reaktif Membran Ayırma Sistemi ile Atık Gliserolden Değerli Kimyasal Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Biyodizelle Uyumlu Biyokatkı Malzemesinin Membran Reaktörde Üretimi

  • -Tübitak 1001, Bursiyer, 2014, Katalitik Membran Reaktörde Biyokatkı Etil Levulinat Üretiminin Ve Biyodizele Uyumunun İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Pervaporasyon membran reaktör ve pervaporasyon katalitik membran reaktör ile esterleşme reaksiyonun incelenmesi