Makaleler

 • Metal Organic Frameworks Loaded Polymeric Membranes ın Pervaporative Desalination Applications: A Mini Review, Journal of Innovative Science and Engineering, 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • Synthesis of inorganic doped polyvinyl alcohol/hydroxypropyl methylcellulose mixed matrix membrane for pervaporative separationof dimethyl carbonate/methanol mixtures, KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya

 • Application of aspen plus to renewable hydrogen production from glycerol by steam reforming, International Journal of Hydrogen Energy, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • POLİVİNİLKLORÜR/PERLİT NANOKOMPOZİT FİLMLERİN HAZIRLANMASI VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN METANOLÜN PERVAPORASYON İLE SUDAN GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI, Physical Sciences, 2020
  Uluslararası - ARI, BASE, CIF, CrossRef, DOI, DRJI, ESJI, Google Scholar, PILA, SIS
  Ünlü Derya

 • Biyoyakıt Bütanolün Metal Organik Kafes (MOF) içeren Karışık Matrisli UiO-66/PVA Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Prosesi ile Dehidrasyonu, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • Pervaporative Desalination of Water Using Hydroxypropyl methylcellulose / Polyvinylpyrrolidone Blend Membranes, Journal of Innovative Science and Engineering (JISE), 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • CATALYTIC MEMBRANE AIDED PERVAPORATION APPLICATIONS IN ESTERIFICATION REACTIONS, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • Production of Fuel Bioadditive ?Triacetin? Using a Phosphomolybdic-Acid-Loaded PVA Membrane in a Pervaporation Catalytic Membrane Reactor, ENERGY FUELS, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Fabrication and application of silicotungstic acid/PVA and phosphomolybdic acid/PVA hybrid membrane for pervaporative dehydration of isopropanol solution, Macromolecular Research, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya

 • Concentration of aroma compounds by pervaporation process using polyvinyl chloride membrane, Flavour and Fragrance Journal, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya

 • Recovery of Cutting Oil from Wastewater by Pervaporation Process Using Natural Clay Modified PVA Membrane, Water Science and Technology, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya

 • Biyodizel Yan Ürünü Olan Gliserolden Üretilen Katalizör ile Yakıt Katkı Maddesi Bütil Levulinat Sentezi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • Pervaporation catalytic membrane reactor application over functional chitosan membrane, JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Improvement of fuel properties of biodiesel with bioadditive ethyl levulinate, Open Chemistry, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Boz Nezahat , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Applicability of a TSA/ZrO2 catalytic membrane for the production of ethyl levulinate as raw material of gamma-valerolactone, International Journal of Hydrogen Energy, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Biodiesel from Oleic Acid by Green Catalyst Catalytic Membrane : a Solution to Global Warming Problems, Acta Physica Polonica A, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Uğur Nigiz Filiz , Hilmioğlu Nilüfer

 • Carbon Black Loaded Composite Poly(Dimethyl Siloxane) Membrane Preparation and Application for Hazardous Chemical Removal from Water, Acta Physica Polonica A, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Uğur Nigiz Filiz , Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • PRODUCTION OF BIOADDITIVE ETHYL LEVULINATE IN THE CATALYTIC MEMBRANE REACTOR, Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, 2017
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • ETHYL ACETATE SYNTHESIS BY CHITOSAN/ POLY(VINYLPYRROLIDONE) BLEND MEMBRANE IN PERVAPORATION MEMBRANE REACTOR, / Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, 2017
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Ünlü Derya , Hacıoğlu Aynur , Hilmioğlu Nilüfer

 • UÇAKLARDA BUZLANMA VE BUZLANMAYI ÖNLEYECEK YÖNTEMLER, Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal - Crossref, Google Scholar, Researchgate, Research Bib, Academic Research İndex
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Reactive separation system for effective upgrade of levulinic acid into ethyl levulinate, Chemical Engineering Research and Design, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Biodiesel additive ethyl levulinate synthesis by catalytic membrane SO4 2 ZrO2 loaded hydroxyethyl cellulose, Chemical Engineering Journal, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Pervaporation catalytic membrane reactor study for the production of ethyl acetate using ZrSO424H2O coated chitosan membrane, Journal of Chemical Technology Biotechnology, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Synthesis of Ethyl Levulinate as a Fuel Bioadditive by a Novel Catalytically Active Pervaporation Membrane, Energy Fuels, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Dehydration of Ethanol Water Mixtures by Pervaporation Using Hydroxyethyl Cellulose Membrane, Fresenius Environmental Bulletin, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Fuel bioadditive production by chitosan sulfosuccinic acid catalytic membrane, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Removal of acetic acid from wastewater by esterification in the membrane reactor, Membrane Water Treatment, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • POTENTIAL FUEL BIOADDITIVE ETHYL LEVULINATE PRODUCTION FOR THE AVIATION FUEL, International Journal of Sustainable Aviation, 2016
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index , CnpLINKer (CNPIEC), Google Scholar, ProQuest Advanced Technologies Database With Aerospace, TRID [Transportation Research Information Services ITRD] (Transportation Research Board)
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • KİTOSAN SÜLFOSÜKSİNİK ASİTTEN OLUŞAN KATALİTİK MEMBRAN İLE GLİSEROLÜN ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ, Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Purification of Fuel Bioethanol by Pervaporation, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2013
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Deniz Suyunun Etkin Bir Şekilde Saflaştırılmasında Enerji ve Çevre Dostu Teknoloji Pervaporasyon, Su ve Çevre, 2012
  Ulusal -
  Uğur Nigiz Filiz , Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer