Makaleler

 • Biyodizel Yan Ürünü Olan Gliserolden Üretilen Katalizör ile Yakıt Katkı Maddesi Bütil Levulinat Sentezi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünlü Derya

 • Application of Aspen Plus to Renewable Hydrogen Production From Glycerol By Steam Reforming, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2019
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Production of Fuel Bioadditive Tricetin by Using Phosphomolybdic Acid Loaded PVA Membrane in Pervaporation Catalytic Membrane Reactor, ENERGY FUELS, 2019
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Fabrication and application of silicotungstic acid/PVA and phosphomolybdic acid/PVA hybrid membrane for pervaporative dehydration of isopropanol solution, Macromolecular Research, 2019
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya

 • Concentration of aroma compounds by pervaporation process using polyvinyl chloride membrane, Flavour and Fragrance Journal, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya

 • Pervaporation catalytic membrane reactor application over functional chitosan membrane, JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Improvement of fuel properties of biodiesel with bioadditive ethyl levulinate, Open Chemistry, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Boz Nezahat , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Applicability of a TSA/ZrO 2 catalytic membrane for the production of ethyl levulinate as raw material of gamma-valerolactone, International Journal of Hydrogen Energy, 2017
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Biodiesel from Oleic Acid by Green Catalyst Catalytic Membrane : a Solution to Global Warming Problems, Acta Physica Polonica A, 2017
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Uğur Nigiz Filiz , Hilmioğlu Nilüfer

 • Reactive separation system for effective upgrade of levulinic acid into ethyl levulinate, Chemical Engineering Research and Design, 2017
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Carbon Black Loaded Composite Poly(Dimethyl Siloxane) Membrane Preparation and Application for Hazardous Chemical Removal from Water, Acta Physica Polonica A, 2017
  Uluslararası - SCI
  Uğur Nigiz Filiz , Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • PRODUCTION OF BIOADDITIVE ETHYL LEVULINATE IN THE CATALYTIC MEMBRANE REACTOR, Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, 2017
  Uluslararası - Google Scholar
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • ETHYL ACETATE SYNTHESIS BY CHITOSAN/ POLY(VINYLPYRROLIDONE) BLEND MEMBRANE IN PERVAPORATION MEMBRANE REACTOR, / Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, 2017
  Uluslararası - Google Scholar
  Ünlü Derya , Hacıoğlu Aynur , Hilmioğlu Nilüfer

 • UÇAKLARDA BUZLANMA VE BUZLANMAYI ÖNLEYECEK YÖNTEMLER, Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal - Crossref, Google Scholar, Researchgate, Research Bib, Academic Research İndex
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Dehydration of Ethanol Water Mixtures by Pervaporation Using Hydroxyethyl Cellulose Membrane, Fresenius Environmental Bulletin, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Removal of acetic acid from wastewater by esterification in the membrane reactor, Membrane Water Treatment, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Biodiesel additive ethyl levulinate synthesis by catalytic membrane SO4 2 ZrO2 loaded hydroxyethyl cellulose, Chemical Engineering Journal, 2016
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , İlgen Oğuzhan , Hilmioğlu Nilüfer

 • Pervaporation catalytic membrane reactor study for the production of ethyl acetate usingZr SO4 2 4H2O coated chitosan membrane, Journal of Chemical Technology Biotechnology, 2016
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Synthesis of Ethyl Levulinate as a Fuel Bioadditive by a Novel Catalytically Active Pervaporation Membrane, Energy Fuels, 2016
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Fuel bioadditive production by chitosan sulfosuccinic acid catalytic membrane, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016
  Uluslararası - SCI
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • POTENTIAL FUEL BIOADDITIVE ETHYL LEVULINATE PRODUCTION FOR THE AVIATION FUEL, International Journal of Sustainable Aviation, 2016
  Uluslararası - Google ScholarProQuest Advanced Technologies Database With AerospaceTRID [Transportation Research Information Services ITRD] (Transportation Research Board)
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • KİTOSAN SÜLFOSÜKSİNİK ASİTTEN OLUŞAN KATALİTİK MEMBRAN İLE GLİSEROLÜN ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ, Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Purification of Fuel Bioethanol by Pervaporation, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2013
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer

 • Deniz Suyunun Etkin Bir Şekilde Saflaştırılmasında Enerji ve Çevre Dostu Teknoloji Pervaporasyon, Su ve Çevre, 2012
  Ulusal -
  Uğur Nigiz Filiz , Ünlü Derya , Hilmioğlu Nilüfer