Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Dolgu Duvarların Sismik Taleplere Etkisinin Gerçekçi Bir Analitik Modelle İncelenmesi