Bildiriler

  • Influence of Reinforcement Slip in RC Columns on Seismic Demands of a Short-Period Structure, 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), 2019

  • Significance of Strong Ground Motion Orientation on Seismic Response of a Short Period Reinforced Concrete Structure, 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018

  • Eski Tip Betonarme Binalarda Rijit ve Rijit Olmayan Düğüm Noktası Varsayımlarının Üç Boyutlu Analitik Modellerle İncelenmesi, 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2017