Makaleler

 • Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on Exports:A Sectoral Nonlinear Cointegration Analysis for Turkey, Journal of Economic Cooperation and Development, 2020
  Uluslararası - Scopus
  Bilgin Cevat

 • ULUSLARARASI TİCARETTE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2018
  Uluslararası - RePEc
  Bilgin Cevat

 • AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN BOSNIA HERZEGOVINA, Balkan Journal of Social Sciences, 2016
  Uluslararası - EBSCO
  Bilgin Cevat , Kaynar Bilgin Handan

 • Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey an empirical analysis, European Journal of Government and Economics, 2014
  Uluslararası - EconPapers
  Bilgin Cevat

 • Türkiye ve Avrupa Birliğinde Vergi Ahlakının Belirleyicileri, Sakrya İktisat Dergisi, 2014
  Ulusal - Ebsco Host
  Bilgin Cevat , Kaynar Bilgin Handan

 • Harca-Vergilendir veya Vergilendir-Harca: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 2013
  Uluslararası - Econlit
  Bilgin Cevat , Akça Haşim

 • Türkiye de Büyüme ve İhracat Arsındaki Nedensellik İlişkileri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009
  Ulusal - EBSCO Host, ULAKBİM, Indexcopernius
  Bilgin Cevat , Şahbaz Ahmet

 • İktisatta Matematiksel Yaklaşım Sorunu, Sosyo Ekonomi, 2006
  Ulusal - Econlit
  Bilgin Cevat