Bildiriler

 • Mat ve Reformer Pilates Egzersizlerinin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Bazı Fonksiyonel Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019

 • Elit Badminton ve Karate Sporcularının Parmak Vuru Testlerinin İncelenmesi., 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018

 • Mat ve Reformer Egzersizlerinin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Bazı Fonksiyonel Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması., 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018

 • Sub-Elit Kadın Masa Tenisçilerin Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi, 4 Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Sub-Elit Kadın Masa Tenisçilerin Mental Rotasyon Düzeylerinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Türkiye Masa Tenisi Genç Milli Takım Aday Sporcularının Vücut Kompozisyonu ve Biyomotor Performans Parametrelerinin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi, 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • The Effect Of Real-Time Visual And Augmented Feedback Method On Touchscreen Typing Activity: A Comparative Study, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Türkiye?deki gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerinin farklı liderlik tarzlarının incelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Liderlik tarzları İle astlarını etkileme taktikleri arasındaki ilişki: gençlik merkezi müdürleri üzerinde bir araştırma, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 • Sub-Elit Kadın Masa Teniscilerin Göresel Ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi, Uluslararası Balkan Spor Kongresi, 2017

 • The Effect Of Physical Activity On Girls And Heights Some Physical And Performance Parameters, ERPA International Congresses on Education 2016, 2016

 • Elit Basketbol Ve Güreş Sporcularının Ahlakı Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması, ERPA International Congresses on Education 2016, 2016

 • Sub Elit Masa Tenisçilerin Seçilmiş Motorik Performansları İle Şut İsabet Oranları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 14 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016

 • Comparison of Physical and Basic Action Skills of Children According to the Socio Economic Levels of Families, 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014

 • Elit Güreşçiler Üzerine Bir Çalışma Ağırlık Kaybı ve Depresyon, 5. Antrenman Bilim Kongresi, 2013

 • Investigation of Basic Motor Skills According to TGMD 2 Test on Male Athletes of 10 Ages Group Who Participated to Competitions in Different Sports Branches, 4. World Conference on Educational Sciences, 2012

 • The Study Of Stress Levels And Workplace Moods Of Sports Managers Working For Istanbul Metropolitan Municipality Sports Inc, 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012

 • Investigation of Basic Motor Skills According to TGMD 2 Test on Male Athletes of 10 Ages Group Who Participated To Competitions in Individual Team and Racket Sports Branches, World Conference on Educational Science, 2011

 • Examining the communicative form of sportswomen trainers and directors in the Turkish female basketball teams, World Conference on Educational Science, 2011