Makaleler

 • Comparison of the effect of the mat and reformer pilates exercises on the waist-hips ratio and body compositions of the middle-aged sedentary women, Progress in Nutrition, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bastık Canan , Cicioğlu Halil İbrahim

 • Investigation of motivational cluster profiles and physical self perceptions of athletes performing sports at elite level in individual branches, Journal of Human Sciences, 2019
  Uluslararası - Google Scholar
  Şahin Süleyman , Bastık Canan

 • Examination of Moral Decision-making Attitudes of Elite Male Basketball Players and Wrestlers According to Variables of Sport Experience and Mother, Father Educationi, Universal Journal of Educational Research, 2018
  Uluslararası - Education Index (EI)
  Arslan Fethi , Ziyagil Mehmet Akif , Bastık Canan

 • Examination of the Finger Tapping Test and Mental Rotation Achievement Level of the Orienteering Athletes, European Journal of Physical Education and Sports Science, 2018
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Bastık Canan , Şahin Şenay , Şahin Ersin , Pancar Serkan , Sağdilek Engin , Kızıltan Erhan

 • Examination of Moral Decision-making Attitudes of Elite Male Basketball Players and Wrestlers According to Variables of Sport Experience and Mother, Father Education., Universal Journal of Educational Research, 2018
  Uluslararası - ERIC
  Arslan Fethi , Ziyagil Mehmet Akif , Bastık Canan

 • Examination of Moral Decision-making Attitudes of Elite Male Basketball Players and Wrestlers According to Variables of Sport Experience and Mother, Father Education, Universal Journal of Educational Research, 2018
  Uluslararası - ERIC
  Arslan Fethi , Ziyagil Mehmet Akif , Bastık Canan

 • TÜRKİYE MASA TENİSİ GENÇ MİLLİ TAKIM ADAY SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BİYOMOTOR PERFORMANS PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ, İnönu? Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Çınarlı Fahri Safa , Kafkas Muhammed Emin , Bastık Canan , Çİmen Oktay

 • Türkiye Masa Tenisi Genç Milli Takım Aday Sporcularının Vücut Kompozisyonu Ve Biyomotor Performans Parametrelerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Derigisi, 2017
  Ulusal - Ulakbilim, Open Archives
  Çınarlı Fahri Safa , Kafkas Muhammed Emin , Bastık Canan , Çİmen Oktay

 • Elit Güreşçiler Üzerine Bir Çalışma Ağırlık Kaybı ve Depresyon, Niğde University Journal of Physical Education and Sports Science, 2013
  Uluslararası - Copernicus, Sports Discuss
  ışık Özkan , Bastık Canan , Yıldırım İrfan , Doğan İlkay

 • Antrenörlerin Farklı Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2013
  Uluslararası - Copernıus
  Şahin Süleyman , Bastık Canan , Gümüşdağ Hayrettin

 • Burnout in Professional Soccer Players The Role of Aggression and Anxiety, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2013
  Uluslararası - Proquest
  Gümüşdağ Hayrettin , Bastık Canan , Yamaner Faruk , Kartal Alpaslan , Demirdöken Çİsem

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A Ş de Çalışan Spor Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Ve İş Yeri Ruh Hallerinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2013
  Uluslararası - COPERNICUS
  Yıldırım Sema , Donuk Bilge , Şahin Süleyman , Bastık Canan , Gümüşdağ Hayrettin

 • ELİT KADIN BASKETBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, NWSA Academic Journals, 2012
  Uluslararası - EBSCO
  Cerit Emrah , Gümüşdağ Hayrettin , Evli Fatih , Şahin Süleyman , Bastık Canan

 • Beden Eğitimi ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerisi Algı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması, NWSA Academic Journals, 2012
  Uluslararası - Ebsco
  Bayraktar Gökhan , Güngörmüş Hamdi Alper , Gülbahçe Öner , Şahin Süleyman , Bastık Canan

 • Toplumdaki Bireylerin Olimpiyat Oyunları Hakkında Yaklaşımları, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
  Ulusal - Asos,tei,acedemia
  Şenduran Fatih , Şahin Süleyman , Bastık Canan , Gümüşdağ Hayrettin

 • Investigation of Basic Motor Skills According to TGMD 2 Test on Male Athletes of 10 Ages Group Who Participated to Competitions in Different Sports Branches, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012
  Uluslararası - EBSCO
  Bastık Canan , Kalkavan Arslan , Yamaner Faruk , Şahin Süleyman , Güllü Abdullah

 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Yeterlikleri ve Tutumlarının Belirlenmesi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2011
  Uluslararası - Ebsco
  Gümüşdağ Hayrettin , Cerit Emrah , Demirdöken Çİsem , Arslanoğlu Cansel , Bastık Canan , Evli Fatih

 • Küreselleşme Sürecinde Güreşteki Değişimin Dinamikleri, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Journal of Physical Education and Sport Science, 2011
  Ulusal - Araştırmax
  Şahin Süleyman , Kızılet Ali , Bastık Canan

 • Türkiye Kadın Basketbol Takımlarındaki Sporcu Antrenör ve Yöneticilerinin İletişimsel Yapısının İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Journal of Physical Education and Sport Science, 2011
  Ulusal - Araştırmax
  Şahin Süleyman , Keskin Burçak , Bastık Canan , Donuk Bilge

 • Investigation of Basic Motor Skills According to TGMD 2 Test on Male Athletes of 10 Ages Group Who Participated to Competitions in Individual Team and Racket Sports Branches, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
  Uluslararası - Elsevier
  Bastık Canan , Kalkavan Arslan , Yamaner Faruk , Şahin Süleyman , Güllü Abdullah