Bildiriler

 • Üniversite Öğrencilerinin Akıllı TelefonBağımlılıklarının, Anksiyete ve Sanal Ortam Yalnızlığı Ölçeği İle İncelenmesi, International 4th European Conference on Science, Art Culture (ECSAC?xx2019),, 2019

 • Application Of Technology Acceptance Model In E-learning, International Association of Social Science Research, 2019

 • A Field Study on Women?xxs Poverty: The Case of Bursa, XX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinin Mobil Ticareti Kullanım Amacının TeknolojiKabul Modeli Analizi, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, 2018

 • Life Satisfaction and Job Satisfaction Relationship Among Social Workers, 3rd Conference of the German Association for Positive-Psychological Research, 2018

 • Mutluluk Ekonomisi Çerçevesinde Yaşam Memnuniyetinin Logit Model ile İncelenmesi, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS?18), 2018

 • ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN İŞE İLİŞKİN İYİLİKHALİ, İŞE İLİŞKİN KISITLAR VE İŞTEN AYRILMANİYETİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA, 2. Uluslarası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 2017

 • İlişkisel Karşılıklı Bağımlı Benlik Kurgusu ile Boyun Eğicilik Arasındaki İlişkide Sosyal Zekanın Aracılığının İncelenmesi, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016

 • Analysing Turkey?xxs Coal Mining Disaster Data 1983-2014 With Poisson Change Point Models, IX. European Conference on Social an Behavioral Science, 2016

 • Kent Güvenliği olarak Suç Korkusu, 21.Ulusal Ergonomi Kongresi, 2015

 • Fear of Crime in a City in Turkey Gender Differences and Urban Segregation in Risk Perception, Bangkok International Conference on Social Science, 2015

 • Sparsity and Variable Selection Dimension Reduction: Lasso and Sparse Pca,, 16. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu, 2015

 • Korku Sizde Çare Hepimizde, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2014

 • Bayesyen Son Dağılımların Hesaplanmasında Gıbbs Örneklemesi, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2014

 • Türkiye?de Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımında Orta Vadeli Harcama Sisteminin Analizi, 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2012

 • Lojıstık Regresyon Analizi İle Toplumsal Baskı Algısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, 2012

 • 2010 Yılı Hanehalkı Bütçe Anketinin Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamalarına Göre İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2012

 • Bir Tahsilat Ekonomisi olarak Türkiye 2000?li Yıllarda Hanehalkı Tüketim ve Borçlanma Düzeylerinin Analizi, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2012

 • PISA 2003 Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 2009