Makaleler

 • Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği, Journal of Economy Culture and Society, 2020
  Uluslararası - ESCI
  Yıldız Bağdoğan Selver , Tüfekçi Ülviye , Öngen Bilir Kadriye Burcu , Aytaç Sevinç Serpil

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerdeki Türkiye İmajı:Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2020
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Bektaş Mehmet Halil Mustafa , Öngen Bilir Kadriye Burcu , Alan Talip

 • İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Uluslararası - ESJI,DRJI
  Keser Aşkın , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • The Relationship between Life Satisfaction and Job Satisfaction among Social Workers in Bursa, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2019
  Uluslararası - Ebsco
  Keser Aşkın , Öngen Bilir Kadriye Burcu , Aytaç Sevinç Serpil

 • Kalkınma Göstergeleri Çerçevesinde Yaşam Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Öngen Bilir Kadriye Burcu , Gökdemir Tuğba

 • İŞE İLİŞKİN DUYGULARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Öngen Bilir Kadriye Burcu , Tüfekci Ulviye , Aytaç Sevinç Serpil

 • Niceliksel İş Yükü Envanterinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017
  Uluslararası - Index Islamicus
  Keser Aşkın , Öngen Bilir Kadriye Burcu , Aytaç Sevinç Serpil

 • Niceliksel İşyükü Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Keser Aşkın , Öngen Bilir Kadriye Burcu , Aytaç Sevinç Serpil

 • Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu Bursa Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimler ve Tasarım Dergisi, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Aytaç Sevinç Serpil , Derdiman Ramazan Cengiz , Baştürk Şenol , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • Avrupa Birliği Süreci ve Bölgesel Politikalarda Yaşanan Dönüşüm : Türkiye Bağlamında Bir Analiz, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2014
  Ulusal - TR DİZİN
  Öngen Kadriye Burcu , Bakır Hasan

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE YAŞAM DEĞERLERİ İLİŞKİSİ, Sosyoloji Konferansları, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Öngen Bilir Kadriye Burcu , Aytaç Sevinç Serpil

 • Yönetimden Yönetişime Geçiş Sürecinde Bölgesel Politikalarda Yaşanan Değişim :Türkiye de Bölgesel Kalkınma Ajansları Örneği, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 2013
  Uluslararası - SSCI
  Bakır Hasan , Öngen Kadriye Burcu

 • Determination of Hygiene Sanitation Knowledge Level of Food Handlers at Food Section of Discount Stores in Bursa, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Şen Mehmet Kurtuluş Cem , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • Determination of the Level of Knowledge about Milk and Dairy Products of those Food Handlers who are Employed at Discount Markets in Bursa, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Şen Mehmet Kurtuluş Cem , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigmaölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi, İstatistikçiler Dergisi, 2012
  Uluslararası - CIS
  Aytaç Muhammet Mustafa , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2010
  Uluslararası - Asos Index
  Sam Neslihan , Sam Rıza , Öngen Bilir Kadriye Burcu

 • 2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2008
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gürsakal Sevda , Öngen Bilir Kadriye Burcu