Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2021, Biyokütle Hidrolizatlarından Organik Asit Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Atık Biyokütlenin Farklı Koşullarda Etkili Hidroliz ve Dönüşümünün Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Lignoselülozik ve Selülozik Biyokütle Kaynaklarından Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Eldesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013, Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokütleden Karbon Eldesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2012, Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokütleden Karbon Eldesi