Bildiriler

  • Libya Krizi ve Türkiye'nin Politikası, 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Uluslararası Sorunlar Konferansı, 0

  • Uluslararası Bir Mesele Olan Kudüs'e Türk Şiiri'nin Bakışı, 1.Uluslararası Avrasya Edebiyat Çalışmaları Kongresi, 0