Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Biyomonitor Olarak Kullanılan Bazı Ağaçlarda Ağır Metal Konsantrasyonlarının Trafik Yoğunluğuna Bağlı Değişimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, İbreli Meşcerelerdeki Bölmeden Çıkarma Faaliyetlerinin Orman Toprağı Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılabilmesi İçin El Vinci Kullanım Olanaklarının Araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi: Manisa Örneği Proje No : KÜ-BAP03/2017-15 Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri (Yüksek Lisans) Ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi: Manisa Örneği Proje No : KÜ-BAP03/2017-15

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Kastamonu bölgesi kestane ormanlarında kestane dal kanserinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin ve kestane meyve üretimindeki verim kaybının ekonomisinin araştırılması , Kastamonu Üniversitesi KÜ-BAP01/2016

 • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2015, ULUDAĞ GÖKNARI Abies nordmanniana subsp bornmülleriana Mattf NDA BAZI İBRE KARAKTERLERİNİN RAKIMA BAĞLI DEĞİŞİMİ

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Otoyol Trafiğinden Kaynaklı Partikül Madde ve Gürültünün İzolasyonunda Orman Örtüsünün Tampon Etkisi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Odun Üretim Faaliyetlerinin Ölü Örtü Ayrışma Seyri Üzerine Etkisi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Otoyol trafiğinden kaynaklı partikül madde ve gürültünün izolasyonunda orman örtüsünün tampon etkisi

 • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2013, 2013 1 TR LEO05 47503 SFM on Forest developing the Vocational Education Modules for Implementing Sustainable Forest Management FORESTVET

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, KÜBAP 01 2013 43 Devrekani Çayı Alt Havzası nın Doğa Temelli Turizm Kaynaklarının Sınıflandırılması ve Derecelendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2013, TÜBİTAK 113B033 no lu Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, KÜBAP 05 2012 01 Eko Turizm Kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı nda Yürüyüş Rotaları ile Kamp Alanlarının Tespiti ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi

 • DİĞER, Uzman, 0, UNDP Tur Proj Psc09 04 Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi

 • BAP, Yönetici, 0, KÜBAP 01 2012 49 Karbon Depolama Kapasitesinin Uydu Görüntüsündeki Yansıma Değerleri ile Belirlenmesi ve Ekonomik Değerinin Ortaya Konması Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Çamyazı Orman İşletme Şefliği Örneği

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, TÜBİTAK 112B162 Küre Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, TÜBİTAK 111O033 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Yanıcı Madde Özelliklerine Göre Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi Kastamonu Merkez Şefliği Örneği

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 0, Orman Üretim İşçiliğinde İş Kazaları İle Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

 • BAP, Araştırmacı, 0, KÜ BAP 2004 113 001 9 Orman Yolu İnşaatında Dolgu ve İnşaat Etki Alanlarının Uzaktan Algılama Verileri İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma