Bildiriler

 • A Methodological Approach to the Determination of Soil Damage According to LoggingTechniques in Coniferous Stands, 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2019

 • Determination of the Efficiency Status of Access to Chestnut Forests (Bozkurt Forest Management Directorate Example), 2nd International Symposium ofForest Engineering and TechnologiesFETEC 2019?Human and Nature Oriented Forest Engineering?, 2019

 • Investigation of the Effects of Production and Transport Activities in Forestry on Water and Wetlands, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018

 • A RESEARCH ON THE USABILITY OF FOREST ROADS FOR ECOTOURISM, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018

 • Kentsel Yeşil Alanlarda Ağır Metal Birikimin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Salix Babylonica Örneği, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 2018

 • Hidro Elektrik Santrallerin (HES) Oluşturduğu Çevresel Tahribatının Değerlendirilmesi: Araç Çayı Örneği, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 2018

 • Kentsel Peyzaj Alanlarında Ağır Metal Birikiminin İzlenmesi: Acer Negundo Örneği, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 2018

 • Biocomfort In Urban Planning Studies: Case of Manisa, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 2018

 • Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sınırlarında Yetişen Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Ormanların Dağılışı, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Biocomfort In Urban Planning Studies: Case Of Manisa, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018 Anadolu Üniversitesi ? ESKİŞEHİR, 2018

 • IHA KULLANARAK ORMANLIK HARİTALARININ ÜRETİMİ VE ÜRETİMFAALİYETLERİNİN BAŞARISININ ORTAYA KONMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2017

 • Evaluation of exiting roads in terms of forest management: Küre forest sub-district directorate, IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Rome, Italy, 2017

 • EFFECTS OF THE FOREST ROAD CONSTRUCTION ON AREAS WITH ECOLOGICAL VALUE, 1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, 2017

 • AİLANTHUS ALTİSSİMA?DA BAZI YAPRAK MİKROMORFOLOJİKKARAKTERLERİNİN TRAFİK YOĞUNLUĞUNA BAĞLI DEĞİŞİMİ, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 2017

 • EUONYMUS JAPONİCA BİREYLERİNDE BAZI YAPRAKMİKROMORFOLOJİK KARAKTERLERİNİN YETİŞMEORTAMINA BAĞLI DEĞİŞİMİ, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 2017

 • KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA BİYOKONFOR, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 2017

 • A RESEARCH ON THE USABILITYOF FOREST ROADS FOR ECOTOURISM, 1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, 2017

 • The variable of leaf micromorphogical characters on grown in distinct climate conditions in some landscape plants, International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Physical, Life and Health Sciences, 2017

 • A Method Study to Determine Buffering Effect of Forest Cover on Particular Matter and Noise Isolation, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), 2016

 • Effect of Aspect and Soil Properties on Forest Road Platform Deformation, International Forestry Symposium (IFS2016), 2016

 • INTRODUCING OF EFFECTS ON FAUNA OF SOLAR RADIATION ON FOREST ROAD BY PRODUCING OF SOLAR RADIATION INDEX MAP, International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects, 2016

 • Effects of Ips Sexdentatus on Black Pine Stands Based on Distance to Forest Roads, International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects, 2016

 • Effects of logging methods on soil properties organic horizon and soil compaction, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), 2016

 • Effects of Harvesting Activities on Forest Floor Compaction and Soil Properties of Black Pine Stands, International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects, 2016

 • A Research on Topographical Factors Affecting Technical Standarts Quality of Forest Roads Case Study Karacaören Forest Management Unit, International Conference on Science Ecology and Technology, 2015

 • El Vincinin Bölmeden Çıkarma Faaliyetlerinde Kullanılmasının Değerlendirilmesi, Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 2015

 • Türkiye de A Tipi Orman Yollarının Planlanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 2015

 • A Methodological Approach to the Determination of Forest Roads, 5th Forest Engineering Conference in Gerardmer, 2014

 • Ormancılıkta Üretim ve Bölmeden Çıkarma Faaliyetlerinin Planlanmasında LIDAR verilerinin Kullanım Olanakları, 2. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2014

 • Yangın Gözetleme Kulelerinin Hakim Olduğu Alanların CBS Ortamında Belirlenmesi ve Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Adana Örneği, 2. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2014

 • Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın İşcilerinin İzometrik Kavrama Kuvvetinin Belirlenmesi, 19. Ulusal Erhonomi Kongresi, 2013

 • Effects of Timber Harvesting Activities Litter Decomposition Dynamics of Fir, International Caucasian Forestry Symposium, 2013

 • Ormancılıkta Kişisel Koruyucu Elbiselerin ve Ekipman Kullanım Durumları ile Meslek Kazası Geçirme Durumlarının Değerlendirilmesi, 17. Ulusal Erhonomi Kongresi, 2011

 • Analysis of Harvester Efficiency Values in Kastamonu Turkey, Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, 2011

 • Technical Specifications and Operation Facilities of AFM 75 used in Turkey, Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, 2011

 • The Impacts From the Use of Chain Saw on The Forest Workers, Forest and Sustainable Development Symposium, 2010

 • Odun Üretiminin Kabuk Soyma Aşamasında Yeni Yaklaşımlar Scrap Air, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2010

 • Hidrolik Sanat Yapılarından uPVC Boru Uygulamaları Kastamonu Handüzü Orman İşletme Şefliği Örneği, III: Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Estimating The Productivities of New Cable Harvesting Systems Using System Dynamics, 1st International Turkey &Japan Environment and Forestry Symposium, 2010

 • Comparison of the Quickbird Images to Spot Satellite Images for Determining Forest Road Construction Area and Impact Zone Area, Forest and Sustainable Development Symposium, 2010

 • Defining The Slope Stability Areas of Forest Roads, FORMEC 2010, Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, 2010

 • An Investigation on Harmony of Logging Workers and Their Hand Tools, XIII World Forestry Congress, 2009

 • Korunan Alanların Yönetim Planının Hazırlanmasında CBS Uygulamaları Küre Dağları Milli Parkı Örneği, DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 2009

 • Artvin Altıparmak Havzasında HES lerin Çevreye Verdiği Zararın CBS Ortamında Belirlenmesi, DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 2009

 • Sediments Yields From Different Land Use Types of Determine Via ArcGIS, ESRI European User Conference 2009, 2009

 • Put the Plan of Fire Break Roads and Bands Into Practice with GIS Turkey Akkaya Sampling, ESRI European User Conference 2009, 2009

 • Forest Road Network Planning with ArcGIS The Case of Çanakkale Baharlar, ESRI European User Conference 2009, 2009

 • Dikili Satış Sisteminin Teknik ve Çevresel Açıdan İrdelenmesi, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2008

 • Orman Yollarının Uzaktan Algılama ve CBS ile Planlanmasının Değerlendirilmesi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007

 • A Method Study Which is Forest Road Construction Environmental Damages Evolution by Remote Sensing and GIS, Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, 2005

 • The Evaluation of Environmental Effects In Forest Road Construction, Forest Engineering: New Techniques, Technologies and the Environment, 2004

 • The Usage Possibilities of Satellite Images on the Transportation Planning In Turkish Forestry, XXXI. International Forestry Students Symposium 2003, Forest for Food and Water, 2003

 • The Applicatıon of Satellite Images to the Forest Roads Network Layout in Turkish Forestry, Austro2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, 2003

 • GPS GIS Usage On The Forest Boundary Points Surveying and Mapping, GIS 2002 International Symposium on Geographic Information Systems, 2002

 • Kastamonu İl Merkezi Çevresinin Arazi Kullanım Şekillerinin Belirlenmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Orman ve Kadastro Paneli, 2002

 • Transporting of Wood by Cable Crane in Turkish Forestry, Proceedings of the International Seminar on New Roles of Plantation Forestry Requiring Appropriate Tending and Harvesting Operations, 2002