Makaleler

 • Integrating multicriteria decision-making analysis for a GIS-based settlement area in the district of Atakum, Samsun, Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 2021
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kılıçoğlu Cem , Çetin Mehmet , Arıcak Burak , Şevik Hakan

 • The effect of shadow conditions on stomatal characters of several plants used in landscape design, World Journal of Advanced Research and Reviews, 2021
  Uluslararası - Google Scholar
  Şevik Hakan , Çetin Mehmet , Yiğit Nurcan , Arıcak Burak , Öztürk Sevgi , Kalaycı Önaç Ayşe , Kravkaz Kuşcu İnci Sevinç

 • CBS Yardımıyla Yaz Sıcaklık İndeksi Kullanılarak Biyokonfor Açısından Uygun Alanların Belirlenmesi; Samsun Örneği, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Arıcak Burak

 • Site selection by using the multi-criteria technique a case study of Bafra, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kılıçoğlu Cem , Çetin Mehmet , Arıcak Burak , Şevik Hakan

 • The possibility of using Scots pine needles as biomonitor in determination of heavy metal accumulation, Environmental Science and Pollution Research, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Alaqouri Houriyah Ateeyah , Özer Genç ÇİĞdem , Arıcak Burak , Kuzmina Nadezhda , Menshikov Sergey , Çetin Mehmet

 • The Usability of Scotch Pine (Pinus sylvestris)as a Biomonitor for Traffic-Originated HeavyMetal Concentrations in Turkey, Polish Journal of Environmental Studies, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Çetin Mehmet , Erdem Ramazan , Şevik Hakan , Cometen Hasret

 • THE POSSIBILITY OF USING SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) NEEDLES AS BIOMONITOR IN THE DETERMINATION OF HEAVY METAL ACCUMULATION, Applied Ecology and Environmental Research, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Alaqouri Hourıyah Ateeyah Alwızrı , Özer Genç ÇİĞdem , Arıcak Burak , Kuzmına Nadezhda , Menshıkov Sergey , Çetin Mehmet

 • THE CHANGE OF SOME HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS) DEPENDING ON TRAFFIC DENSITY, ORGANELLE AND WASHING, Applied Ecology and Environmental Research, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Çetin Mehmet , Erdem Ramazan , Şevik Hakan , Cometen Hasret

 • The Investigation of the Changing in Conccentration of Some Heavy Metals in Seeds, Leaves, and Branches because of Traffic Density: a Case Study of Acer Platanoides, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2019
  Uluslararası - Google Scholar
  Çetin Mehmet , Şevik Hakan , Arıcak Burak , Öztürk Ayşe , Özer Genç ÇİĞdem , Abo Aisha Adel Easa Saad , Jawed Asma Asghar , Aljama Akram Mohamed Omar , Alrabiti Osama B Muragaa

 • Technical Efficiency Evaluation of Forest Roads with Respect to Topographical Factors and Soil Characteristics, BALTIC FORESTRY, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Özer Genç ÇİĞdem

 • Effects of forest roads on Ips sexdentatus infestation in black pine forest., TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018
  Uluslararası - DOAJ, CABI
  Özcan Gonca Ece , Enez Korhan , Arıcak Burak

 • Changes in Concentration of Some Heavy Metals in Leaves And Branches of Acer Pseudoplatanus Due to Traffic Density, International Journal of Trend in Research and Development, 2018
  Uluslararası - Schoolar
  Elfantazı Morad Farhat Mosa , Arıcak Burak , Baba Faisal Ali Mohamed

 • Variation of some heavy metal concentrations in morus alba l. leaves and branches due to traffic density, INTERNTIONAL OF JOURNAL CURRENT RESEARCH, 2018
  Uluslararası - CAB Abstract
  Elfantazi , Morad Farhat Mosa , Arıcak Burak , Özer Genç ÇİĞdem , Baba Faisal Ali Mohamed

 • Variation of some micro-morphological charactersof leaves of Aesculus hippocastanum based on growing environment, Emergent Life Science Research, 2018
  Uluslararası - Scholar
  Yiğit Nurcan , Çetin Mehmet , Şevik Hakan , Arıcak Burak

 • The variable of leaf micromorphogical characters on grown in distinct climate conditions in some landscape plants, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Çetin Mehmet , Şevik Hakan , Yiğit Nurcan , Özel Halil Barış , Arıcak Burak , Varol Tuğrul

 • EFFECTS OF LIGHT ON MORPHOLOGIC AND STOMATAL CHARACTERISTICS OF TURKISH FIR NEEDLES (ABIES NORDMANNIANA SUBSP. BORNMULLERIANA MATTF.), Fresenius Environmental Bulletin, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Şevik Hakan , Çetin Mehmet , Kapucu Ozkan , Arıcak Burak , Canturk Ugur

 • BIOCOMFORT IN URBAN PLANNING STUDIES, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING SCIENCES, 2017
  Uluslararası - Alan Endeksi
  Arıcak Burak , Çelik Durmuş Ali , Canturk Uğur , Bouzqayyah Mohammed Miftah Mohammed

 • INITIAL LITTER QUALITY VARIABLES AND DISTURBED SITE CHARACTERISTICS BY FOREST HARVESTING PRACTICES INFLUENCE LITTER DECOMPOSITION RATES OF SCOTS PINE TROJAN FIRAND SWEET CHESTNUT IN NORTHWEST OF TURKEY, Fresenius Environmental Bulletin, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Enez Korhan , Sarıyıldız Temel , Arıcak Burak , Savacı Gamze

 • Uzun Nakliyat Araçlarının Kullanımına Uygun A Tipi Orman Yolu Planlanacak Geçkilerin Belirlenmesi Küre Orman İşletme Şefliği Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası - TR DİZİN
  Özer Genç ÇİĞdem , Arıcak Burak

 • Variation in Some Soil Properties Organic Matter and Soil Compaction after Logging Activities, EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2016
  Uluslararası - TR DİZİN
  Enez Korhan , Sarıyıldız Temel , Savacı Gamze , Arıcak Burak

 • Estimating Above Ground Carbon Biomass Using Satellite Image Reflection Values A Case Study In Camyazi Forest Directorate Turkey, Sumarski List, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Bulut Alper , Altunel Arif Oğuz , Sakıcı Oytun Emre

 • Using remote sensing data to predict road fill areas and areas affected by fill erosion with planned forest road construction A case study in Kastamonu Regional Forest Directorate Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak

 • Orman Yolu İnşaat Sürecinde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Araştırılması, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015
  Uluslararası - Orman
  Gümüş Selçuk , Türk Yılmaz , Arıcak Burak

 • Effects of Harvesting Activities on Litter Decomposition Rates of Scots Pine Trojan Fir and Sweet Chestnut, Sumarski List, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Enez Korhan , Arıcak Burak , Sarıyıldız Temel

 • Determining a Fire Potential Map Based on Stand Age Stand Closure and Tree Species Using Satellite Imaginary Kastamonu Central Forest Directorate Sample, Croatian Journal of Forest Engineering, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Küçük Ömer , Enez Korhan

 • Determination of Pumper Truck Intervention Ratios in Zones with High Fire Potential by Using Geographical Information System, Journal of Applied Remote Sensing, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Arıcak Burak , Küçük Ömer , Enez Korhan

 • Devrekani Çayı Alt Havzası nın Doğal Kaynak Değerlerinin CBS ile Belirlenmesi, KSÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012
  Ulusal - Orman Mühendislik
  Öztürk Sevgi , Ubay Tönük Gülseven , Arıcak Burak

 • Uydu Görüntüsü Kullanarak Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi, KSÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012
  Ulusal - Orman Mühendislik
  Arıcak Burak , Enez Korhan , Küçük Ömer

 • Ağaç Hasat Makinesine Ait Teknik ve Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi, KSÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012
  Ulusal - Orman Mühendislik
  Enez Korhan , Arıcak Burak

 • Analysis of Tree Damage Caused by Rockfall at Forest Road Construction Works, CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gümüş Selçuk , Arıcak Burak , Enez Korhan , Acar Hafiz Hulusi

 • Orman Yolu İnşaatlarında Dolgu ve İnşaat Etki Alanlarının QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanılarak Modellenmesi, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008
  Uluslararası - Orman
  Arıcak Burak , Acar Hafız Hulusi

 • Yol Projelerinde Yatay Kurpta Ara Noktalar İle Enine Kesit Doğrultusunun Bir Noktadan Kutupsal Yöntemle Aplikasyonu, GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002
  Ulusal - Orman
  İnce Hüseyin , Enez Korhan , Arıcak Burak

 • Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İşletmeciliğindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2001
  Ulusal - Orman
  Arıcak Burak