Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Dolgu Duvarların Sismik Taleplere Etkisinin Gerçekçi Bir Analitik Modelle İncelenmesi

  • -Tübitak 1002, Araştırmacı, 2018, Ölçek Katsayılarının ve Dinamik Analiz Sonuçlarının Deprem Kayıtlarının Ölçeklendirilmesinde Uygulanan Yönteme Duyarlılığı

  • -Tübitak 1002, Araştırmacı, 2018, Ölçek Katsayılarının ve Dinamik Analiz Sonuçlarının Deprem Kayıtlarının Ölçeklendirmesinde Uygulanan Yönteme Duyarlılığı

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, İki Boyutlu Betonarme Çerçeve Analizlerinde Kullanılan Mevcut Modelleme Tekniklerinin Bina Sismik Taleplerine Etkisinin İncelenmesi

  • Diğer (Uluslararası), Bursiyer, 2008, NEES Grand Challenge Project on Mitigation of Collapse Risk in Vulnerable Concrete Buildings

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2005, Yakın Kaynaklı Depremlerin Düzensiz Yapılara Etkileri