Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, İki Boyutlu Betonarme Çerçeve Analizlerinde Kullanılan Mevcut Modelleme Tekniklerinin Bina Sismik Taleplerine Etkisinin İncelenmesi

  • DİĞER, Araştırmacı, , BAP 08 11 DPT2002K120510

  • DİĞER, Araştırmacı, , NEES Grand Challenge Project on Mitigation of Collapse Risk in Vulnerable Concrete Buildings