Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Atık Biyokütlenin Farklı Koşullarda Etkili Hidroliz ve Dönüşümünün Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Lignoselülozik ve Selülozik Biyokütle Kaynaklarından Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Eldesi