Projeler

  • -Tübitak 3501, Araştırmacı, 2018, Yerli grafen nano plakalarla takviye edilmiş Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-Mn-Mg ve Al-Zn-Mg-Cu alaşım matrisli nano-yapılı kompozitlerin toz metalurjisi yöntemleriyle üretilmesi ve mikroyapısal, mekanik, korozyon, tribolojik ve balistik özelliklerinin incelenmesi