Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Aromatik Hidrokarbon İçerikli Katkının Asfaltın Fiziksel, Reolojik ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, , 2016, Azot N Kükürt S ve Bor İçerikli Organik Katkılarla Asfaltın Modifiye Edilerek Asfalt Kaplamaların Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Bor içerikli organik katkıyla modifiye edilen Asfaltın performans özelliklerinin araştırılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2014, Azot N Kükürt S ve Bor İçerikli Organik Katkılarla Asfaltın Modifiye Edilerek Asfalt Kaplamaların Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi