Bildiriler

  • Investigation of the Effect on Rheological Properties of Asphalt Binder by Boron-Containing Additives with Different Chemical Structure., 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (Iconsete?2017 ? Rome),, 2017

  • Low-Temperature Behavior of Aromatic Hydrocarbon ModifiedAsphalt Binder, International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), 2017

  • Effectiveness of Different Mixing Temperatures on the Physical Properties of Aromatic Hydrocarbon Modified Asphalt Binder, International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), 2017

  • Karadenız Bölünmüş Sahil Yolu Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Meydana Gelen Trafik Kazalarının Zaman Dilimine Göre Analizi, II. International Conference on Advenced Engineering Technologies (ICADET Bayburt 2017), 2017

  • Investigation of the Effect on Rheological Properties of Asphalt Binder by Boron-Containing Additives with Different Chemical Structure, 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 2017

  • An Attempt Synthesizing Boron Containing Additives for Asphalt Modification, 12 th. International Congress on Advances in Civil Enginnering (ACE), 2016

  • Influence of Boron Containing Additives on The Rheological Properties of Asphalt at Intermediate and High Temperatures, ICONSETE 2015, 2015

  • Asfalt Modifikasyonunda Bor-İçerikli Katkıların Karıştırma Şartlarının İncelenmesi, Mühendislikte Yeni Teknolojiler, 2015

  • Borik Asidin Asfaltın Fiziksel Özelliklerine Etkisi, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013

  • Termoset Furan Reçinesi İle Bitüm Modifikasyonu, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, 2013