Makaleler

 • Geri Kazanılan Asfalt Kaplamaların Sıcak Asfalt Karışımlarda Yeniden Kullanabilirliğinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Oruç Şeref , Yılmaz Bahadır , Mazlum Mehmet Salih

 • Effect of boron containing additives on rheological properties of asphalt binder, Road Materials and Pavement Design, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Oruç Şeref , Yılmaz Bahadır , Sancak Kemal

 • Improvement in performance properties of asphalt using a novel boron containing additive, Construction and Building Materials, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Oruç Şeref , Yılmaz Bahadır

 • Sönmüş Kireç Çimento Pr Plast Katkılarının Asfalt Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi, Yapı Dünyası Dergisi, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Oruç Şeref , Gençtürk Gül , Yılmaz Bahadır

 • Effect of Residual Asphalt Content on Creep Strain of Cement Modified Emulsified Asphalt Mixtures Online Journal of Civil Engineering and Urbanism, Online Journal of Civil Engineering and Urbanism, 2013
  Uluslararası -
  Şeref Oruç , Murat Bostancıoğlu , Bahadır Yılmaz

 • Asfaltit Asfaltının Özellikleri ve Geleneksel Rafineri Asfaltıyla Karşılaştırılması, YAPI DÜNYASI DERGİSİ, 2013
  Ulusal -
  Şeref Oruç , Caner Gündoğdu , Bahadır Yılmaz

 • ARAKLI BAYBURT KARAYOLUNUN FAYDA MALİYET ANALİZİ YÖNTEMİNE GÖRE RANTABİLİTESİ, YAPI DÜNYASI DERGİSİ, 2011
  Ulusal -
  Bahadır Yılmaz , Şeref Oruç