Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2022, Kurumsal İnovasyon Sistemlerindeki Fikir Öneri Sistemlerinin Tasarlanmasında Pisagor Bulanık AHP ile Bütünleştirilmiş Aralık Değerli Pisagor Bulanık QFD Yaklaşımının Kullanılması

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2022, Bulanık Mantık ve Yapay Zeka Temelli İnovatif Fikir Öneri ve Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Aerodinamik Yapının Taşıt Performansına Etkisi ve En İyi Aerodinamik Yapının VIKOR Yöntemi İle Belirlenmesi

  • Avrupa Birliği, Proje Koordinatör Yrd., 2016, Üretim İçin Enerji İstihdam İçin Mesleki Eğitim

  • Avrupa Birliği, Proje Koordinatör Yrd., 2014, Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi