Makaleler

 • Determination of the Active Molecule as a Potential Drug Against Covid-19 Virus using Molecular Docking and Hybrid AHP-GRA Method, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2022
  Uluslararası - E SCI
  Kaya Yunus , Yıldız Aytaç

 • Use of Artificial Intelligence in Smart Production in the Industrial 4.0 Era, International Journal of Pioneering Technology and Engineering, 2022
  Uluslararası - Google Schloar, EuroPub, DRJI, ESJI
  Yıldız Aytaç , Uğur Levent

 • Endüstri 4.0 ve Teknolojilerinin İncelenmesi, Electronic Letters on Science and Engineering, 2022
  Uluslararası - ResearchBib
  Koçak Aysel , Yıldız Aytaç

 • Üretim Planlama ve Kontrol Süreçlerinde Dijital İkiz Teknolojisinin Kullanılması: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Koçak Aysel , Yıldız Aytaç

 • Use of intelligent manufacturing systems in industries in the era of industry, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2021
  Uluslararası - Google Scholar, Cite Factor
  Yıldız Aytaç

 • Evaluation of the performance of batteries used in electric vehicles using TOPSIS method, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2021
  Uluslararası - Google Scholar, Cite Factor
  Yıldız Aytaç

 • Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Firmalardaki Kullanımının Analizi: Bursa İli Örneği, Electronic Letters on Science and Engineering, 2021
  Uluslararası - Index Copernicus, ResearchBib
  Dündar Ahmet , Yıldız Aytaç

 • Derin Öğrenme Modelleriyle Yapılan Çalışmaların Sektörel Uygulama Analizi, Electronic Letters on Science and Engineering, 2021
  Uluslararası - Index Copernicus, ResearchBib
  Yılmaz Merve , Şahin Hasan , Yıldız Aytaç

 • Türk Tekstil İşletmelerinin Endüstri 4.0?a Adaptasyonunun İncelenmesi, Acta Infologica, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Özbek Ahmet , Yıldız Aytaç , Alan Mehmet Asif

 • Optimization of the tank position and aspect ratio by the Box-Behnken method for enhancement of thermal stratification in a hot water tank, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2021
  Uluslararası - Google Scholar, Cite Factor
  Yıldız Aytaç , Kurşun Burak , Ökten Korhan

 • The importance of Böhler?s angle in calcaneus geometry: A finite element model study, Joint Diseases and Related Surgery, 2021
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gültekin Alper , Acar Erdinç , Uğur Levent , Yıldız Aytaç , Serarslan Ulaş

 • Selection of Socks Export Markets For Turkey Using Multi-Criteria Decision Making Methods, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2020
  Uluslararası - E SCI
  Yıldız Aytaç , Özbek Ahmet

 • Digital Supplier Selection for a Garment Business Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS, Tekstil ve Konfeksiyon, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Özbek Ahmet , Yıldız Aytaç

 • Evaluation of RD and innovation projects using analytical network process, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2020
  Uluslararası - Google Scholar, Cite Factor
  Demir Yunus , Yıldız Aytaç

 • Investigation of the factors effecting inhibition by changing substitute groups of 6LU7 protein-favipiravir molecules used in the treatment of COVID19, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2020
  Uluslararası - Google Scholar, Cite Factor
  Kaya Yunus , Yıldız Aytaç

 • Ar-Ge/İnovasyon Projelerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi İçin Fuzzy TOPSIS Tabanlı Karar Modeli, Electronic Letters on Science and Engineering, 2020
  Uluslararası - Index Copernicus
  Kurt Zeynep Begüm , Yıldız Aytaç

 • RFID Kütüphane Sistemi İçin En Uygun RFID Etiketin AHP ve ANP Yöntemleriyle Belirlenmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Yenigün Ramazan , Yıldız Aytaç , Uğur Levent

 • Investigation of effect on energy consumption of surface roughness in X-axis and spindle servo motors in slot milling operation, Measurement, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Öztürk Burak , Uğur Levent , Yıldız Aytaç

 • Green supplier selection using topsis method: acase study from the automotive supply industry, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2019
  Uluslararası - Google Scholar
  Yıldız Aytaç

 • Use of industrial 4.0 technologies in supply chain management, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2019
  Uluslararası - Google Scholar
  Yıldız Aytaç , Parlak İsmail Enes

 • Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Türkiye?nin Yerli Otomobili İçin En Uygun Fabrika Yerinin Seçimi, Business Management Studies: An International Journal, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yıldız Aytaç , Demir Yunus

 • Yanıt yüzey yöntemi ve genetik algoritma kullanılarak transformatör sargı en sıcak nokta sıcaklığının modellenmesi ve optimizasyonu, DUMF Mühendislik Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ergül Engin Ufuk , Gezegin Cenk , Yıldız Aytaç

 • Investigation of biomechanical models for treatment of syndesmotic injury of ankle joint by finite element analysis and gray relational analysis methods, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2018
  Uluslararası - Google Scholar
  Uğur Levent , Yıldız Aytaç

 • Optimization of Cutting Parameters Using the Response Surface Method, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2018
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index
  Güvercin Salih , Yıldız Aytaç

 • Industry 4.0 and smart factories, Sakarya University Journal of Science, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Yıldız Aytaç

 • Endüstri 4.0 İle Bütünleştirilmiş Dijital Tedarik Zinciri, Business Management Studies: An International Journal, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Yıldız Aytaç

 • Evaluation of 3D printers used in additive manufacturing by using interval type-2 fuzzy TOPSIS method, Journal of Engineering Research and Applied Science, 2018
  Uluslararası - Google Scholar
  Yıldız Aytaç , Uğur Levent

 • The Most Suitable Mobile RFID Reader Selection by Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS Method, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2018
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index
  Yıldız Aytaç , Karakoyun Fatih , Parlak İsmail Enes

 • Enerji Verimliliği ve Sanayideki Uygulamaları, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yıldız Aytaç , Akgül Simge , Güvercin Salih

 • Comparison of the Effect of Diameters and Numbers of Cannulated Screws and Headless Compression Screws on the Reduction Stability in Transverse Patellar Fractures: A Finite Element Model Study, JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Uğur Levent , Karadeniz Selami , Yıldız Aytaç

 • Application of fuzzy TOPSIS and generalized Choquet integral methods to select the best supplier, Decision Science Letters, 2017
  Uluslararası - Scopus
  Yıldız Aytaç , Yayla Adile Yeşim

 • Ürün Geliştirme Ekip Yapısının Ürün Geliştirme Zamanı Üzerindeki Etkisi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Saha Araştırması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Yıldız Aytaç , Yayla Adile Yeşim

 • Determination of The Most Appropriate Surgical Treatment in Syndesmotic Injury of Ankle Joint: Application of Taguchi Method, Mechanics, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Göçer Hasan , Çıraklı Alper , Uğur Levent , Yıldız Aytaç , Karadeniz Selami

 • Toplam Üretim Çözümleri Yöntemi İle firmaların Zayıf ve Güçlü Yönlerinin Belirlenmesi Bir Firma Uygulaması, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yıldız Aytaç , Ergül Engin Ufuk , Uğur Levent

 • An Application for the Failure Mode and Effects Analysis Integrated with the Grey Relational Analysis, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kurşun Burak , Kurt Ünal , Güvercin Salih , Ökten Korhan , Akgül Simge , Yıldız Aytaç

 • Interval Type 2 Fuzzy TOPSIS and Fuzzy TOPSIS Method in Supplier Selection in Garment Industry, IndustriaTextila, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yıldız Aytaç

 • A Two Phased Multi Criteria Decision Making Approach for Selecting the Best Smartphone, The South African Journal of Industrial Engineering, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yıldız Aytaç , Ergül Engin Ufuk

 • Multi Criteria Decision Making Methods for Supplier Selection a Literature Review, The South African Journal of Industrial Engineering, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yıldız Aytaç , Yayla Adile Yeşim

 • En İyi Üniversite Seçiminde Analitik Ağ Prosesinin Kullanımı, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2014
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yıldız Aytaç

 • Usage of Fuzzy Multi criteria Decision Making Method to Solve the Automobile Selection Problem, The Journal of Engineering and Fundamentals, 2014
  Uluslararası - Google Scholar
  Yıldız Aytaç , Ergül Engin Ufuk

 • Generalized Choquet Integral Algorithm for Subcontractor Selection in Textile Industry A Case Study for Turkey, Fibres Textiles in Eastern Europe, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç , Yıldız Kübra

 • Fuzzy Analitic Network Process Based Multi Criteria Decision Making Methodology for a Family Automobile Purchasing Decision, The South African Journal of Industrial Engineering, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç

 • A Combined Fuzzy AHP and Fuzzy GRA Methodology for Hydrogen Energy Storage Method Selection in Turkey, Energies, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Taşkın Gümüş Alev , Yayla Adile Yeşim , Çelik Erkan , Yıldız Aytaç

 • EFQM Esaslı Bir Karar Modeli Kullanılarak Liderlik ve Süreçlerin Temel Performans Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013
  Uluslararası - EBSCO
  İnan Ahmet Talat , Yayla Adile Yeşim , Ceryan Emine , Şişman Tugay , Yıldız Aytaç

 • Fuzzy TOPSIS Method in Supplier Selection and an Application in Garment Industry, Fibres Textiles in Eastern Europe, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç , Özbek Ahmet

 • AN APPLICATION ON THE INVESTIGATION OF BASIC PERFORMANCE RESULTS THROUGH EFQM EXCELLENCE MODEL, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2010
  Uluslararası - E SCI
  İnan Ahmet Talat , Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç

 • İşletmelerin Hizmet Kalitesi Performansinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Kalite Fonksiyonu Göçerimi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yayla Adile Yeşim , Er Altuntaş Selvet , Yıldız Aytaç

 • Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımını Uygulayan Firmalarda Proaktif ve Reaktif Ürün Geliştirme Stratejilerinin Kullanımı Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç , Akyüz Birol

 • Lider Kullanıcı Metodunun Ürün Geliştirme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, İTÜ Mühendislik Dergisi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç

 • How Product Development Accelerating Approaches Influence Product Development Performance An Empirical Study in Turkish Automotive Sub Industry, European Journal of Social Sciences, 2010
  Uluslararası - SCOPUS
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç

 • İşletmenin Örgütsel Özellikleri İle Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yayla Adile Yeşim , Yıldız Aytaç , Akyüz Birol

 • Firmaları Yeni Ürün Geliştirmeye Zorlayan Nedenler, PAGEV Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 2007
  Ulusal -
  Adile Yeşim Yayla , Yıldız Aytaç