Bildiriler

  • Sanal Mağaza Atmosferinin Değerlendirilmesinde Uyarıcı-Organizma-Tepki Modelinin Kullanılması: Sanal Mağazaların Karşılaştırılması, II.International Congress on Critical Debates in Social Sciences,ICCDSS, 2019

  • Tüketicilerin Uzak Doğu Asya Kökenli Ürünlere Karşı Tutumu: Çin ve Güney Kore Karşılaştırması, 5th International Congress of Economics and Business ICEB, 2019