Makaleler

  • INSTAGRAMDA MARKA İMAJI YARATMADA ETKİLEYİCİ KİŞİLER VE MÜŞTERİ ETKİLEŞİMİ: SPONSORLU ÜRÜN YORUMLARININ ANALİZİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2020
    Uluslararası - EBSCOHOST (7 January 2011)Asos Index (2014)Academic Resource Index (ResearchBib) (15 December 2016)Directory Of Research Journals Indexing (DRJI) (16 December 2016)MIAR (16 December 2016)Journal Factor (20 December 2016)Scientific Indexing Services (SIS) (20 December 2016) Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) (26 January 2017)Arastirmax (26 June 2017)CiteFactor (2017)Eurasian Scientific Journal Index (2019)Directory Of Open Access Journals (DOAJ) (07 June 2019)
    Efe Ayşenur , Ventura Keti

  • Müşterilerin Bilişsel, Hedonik, Sosyal ve Etik Açıdan Deneyimsel Değer Algılamalarının Karşılaştırılması: GRATİS Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
    Uluslararası - TR DİZİN
    Özkan Bekir , Efe Ayşenur , Çakmak Ali ÇaĞlar