Uzmanlık Alanı

* Seramik-metal ve metal esaslı kompozit malzemelerin geliştirilmesi (otomotiv, havacılık ve savunma sanayiisine yönelik)
* Balistik koruma amaçlı kompozit malzemelerin tasarım, üretim ve karakterizasyonu
* Gözenekli seramik ve metal malzemelerin tasarım, üretim ve karakterizasyonu