Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Aljinat-bentonit nanokompozit kürelerin üretimi ve ilaç salım özelliklerinin araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Farklı tane boyutu ve morfolojisine sahip ZnO nanopartiküllerinin ve ZnO-kitosan nanokompozitlerinin antibakteriyel ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Farklı tane boyutu ve morfolojisine sahip ZnO nanopartiküllerinin ve ZnO?kitosan nanokompozitlerinin antibakteriyel ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Seramik Polimer Kompozitlerin Üretiminde Altlık Olarak Kullanılmak Üzere Gözenekli Müllit Seramiklerin Üretimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Fonksiyonel Aşamalı B4C-TiB2-Al Seramik-Metla Karma Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, GRAFEN TAKVİYELİ ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, Sodyum Borat Bağlı Gözenekli SiC Si3N4 Kompozitlerin Üretim ve Karakterizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, Sodyum Borat Bağlı Gözenekli SiC-Si3N4 Kompozitlerin Üretim ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK Ulusal Genç Arastırmacı Kariyer Geliştirme Programı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2013, Ağ Yapıya Sahip B4C Al Karma Yapıların Basınçsız Emdirme Yöntemiyle Üretilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Yönetici Proje No: 12 / 134

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2013, Mineral Takviyeli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi Ve Elektromanyetik Radyasyon Zırhı Olarak Kullanılabilirliğinin Incelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2008, Tepkin Emdirmeyle Üretilen Seramik Matrisli Karma Yapıların Geçirimli Elektron Mikroskobu Teknikleri ile İncelenmesi 108M194

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Bor Karbür Alüminyum Kompozit Zırhların Balistik Performansının Belirlenmesi 105M349

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2004, Fonksiyonel Aşamalı SiAlON Seramiklerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Tübitak Destekli Türkiye Slovenya Uluslararası İkili İşbirliği Projesi 104T248

 • BAP, Araştırmacı, , Eskişehir Kızılcaören Nadir Toprak Elementlerinin Kazanımı ve SiAlON Esaslı Malzemelerde Kullanım İmkanının Araştırılması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No 000220

 • BAP, Araştırmacı, , Bor Karbür ve Silisyum Karbür Esaslı Zırhların Üretimi ve Karakterizasyonu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ANo 030235

 • BAP, Araştırmacı, , Yüksek Azot Gaz Basıncı Altında SiAlON Seramiklerinin Sinterleme Davranışının Belirlenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No 040253

 • BAP, Araştırmacı, , Silisyum nitrür bor karbür alüminyum sisteminde kompozit malzemelerin geliştirilmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • BAP, Yönetici, , AlN Al Si Karma Yapıların Isıl İletkenliğinin Belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Yönetici Proje No 10 30

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , SiAlON Isı Plakası ve Çevresinde Camdan Oluşan Isıtıcı Ocak Üst Plakasının Geliştirilmesi Tübitak Seramik Araştırma Merkezi Projesi

 • BAP, Araştırmacı, , B4C Esaslı Fonksiyonel Aşamalı Seramik Metal Karma Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi