Bildiriler

 • FABRICATION OF POROUS CORDIERITE CERAMICS VIA PARTIAL SINTERING ANDSTARCH ADDITION, IMSTEC 2018, 2018

 • Nişasta Esaslı Yerli Gıda Ambalajı Üretimi, 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 2018

 • Sarımsak Yağı ve Sodyum Aljinat Kullanılarak Antimikrobiyal Film Üretimi, 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 2018

 • Yumurta Kabukları ve Yerli Meyve Atıklarından Yerli Kemik Greft Malzemesi Geliştirilmesi, 5. Uluslararası Gıda Arge Proje Pazarı, 2017

 • Production of Porous Sodium Borate Bonded Si3N4 Ceramics via Starch Consolidation Technique, 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2016

 • PRODUCTION OF MULLITE EPOXY CO CONTINUOUS COMPOSITES, International Conference on Material Science and Technologyin Cappadocia, IMSTEC2016, 2016

 • Fabrication of Alumina Epoxy Interpenetrating Network Composites, 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2016

 • Fabrication of Porous Si3N4 Based Ceramics in Air Atmosphere, International Conference on Material Science and Technologyin Cappadocia, IMSTEC2016, 2016

 • PRODUCTION OF POROUS SIC BASED CERAMICS VIA STARCH CONSOLIDATIONTECHNIQUE, International Conference on Material Science and Technologyin Cappadocia, IMSTEC2016, 2016

 • Fabrication of Porous SiC Based Ceramics in Air Atmosphere, 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2016

 • Synthesis and Characterization of Nanocomposite ZnO SiO2 Thin Films by Sol Gel Dip Coating Technique, 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2016

 • Microstructural Characterization of AlN Al based Ceramic MetalComposites, 22. Ulusal Eleketron Mikroskopi Kongresi, 2015

 • Usability and Attenuation Performance of Titanium Iron Oxide Mineral as Natural Filler for Composite Ionizing Electromagnetic Radiation Shielding, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 2015

 • Microstructure Development of Mullite Grains from Porous KaolinPowder Compacts, 22. Ulusal Eleketron Mikroskopi Kongresi, 2015

 • Effect of Filler Particle Size on Ionizing Electromagnetic Radiation Shielding Performances of Natural Mineral Polymer Composite, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 2015

 • Alumina?boron carbide?aluminum composites, Advanced Materials World Congress, 2013

 • Investigation of Aluminum Oxynitride Phase in AlN Al Si Composites with Energy Filtered Transmission Electron Microscope, V. Ulusal Nanobilim ve Nano Teknoloji Konferansı, 2009

 • SiC B4C Si3N4 Al Karma Yapılarının Taramalı Elektron Mikroskopi Teknikleriyle İncelenmesi, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2009

 • Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu STEM ile Metal Al Seramik AlN Karma Yapılarının İncelenmesi, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2009

 • Al AlN Karma Yapılarının İçyapı Karakterizasyonu, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2009

 • AlN B4C Al Seramik Esaslı Karma Yapıların Karakterizasyonu, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2009

 • Production of AlN B4C Al Composites, 10th International Conference on Ceramic Processing Science, 2008

 • Bor Karbür Alüminyum Esaslı Zırh Sistemlerinin Balistik Performansının Belirlenmesi, SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi, 2008

 • Silisyum Karbür Bor Karbür Alüminyum Kompozitlerin Üretimi, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007), 2007

 • SiC B4C Al Kompozitlerin Üretimi, Uluslararası Katılımlı VI. Seramik Kongresi, 2006

 • Basınçsız İnfiltrasyonla SiC B4C Al Kompozitlerinin Üretimi ve Özellikleri, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 2006

 • Bor Karbür Alüminyum Kompozitlerin Balistik Performansı, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 2006

 • Processing and Properties of SiC B4C Al Composites Produced by Pressureless Infiltration, IX. Ecers Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, 2005

 • Seramik Metal Kompozit Zırh Sistemleri, Milli Savunma Bakanlığı Ar?Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığı Zırh Teknolojileri Semineri, 2005

 • Seramik Metal Kompozit Zırhların Üretimi, SAVTEK 2004, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 2004

 • Joining of SiAlON Ceramics to Pyrex Glass Isn t It 2003 Book of Abstracts, Isn?t It 2003, 2003

 • Formationof Mullite From Kaolin, II. International Eskisehir Terra Cotta Symposium, 2002

 • Çekirdeklendirme Isıl İşleminin Alfa SiAlON Seramiklerinin Tane Morfolojisi Üzerine Etkisi, Uluslararası Katılımlı V. Seramik Kongresi, 2001