Bildiriler

  • Yönlü Küreler için Yönlü Hareket Planlayıcılar, 32. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2019

  • Yüksek Homotopik Uzaklığın TC_n ve LS-Kategorisi ile İlişkisi, 32. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2019

  • n-Dimensional Topological Complexity in the Simplicial Realm, International Conference on Manifolds, Groups and Homotopy, 2018

  • Higher Dimensional Motion Planners for F(Rn, k), Dynamics, Topology and Computations 2015, 2015